ЕС и Бил Гейтс създават общ фонд за чиста енергия

Европейската комисия и ръководеният от Бил Гейтс фонд „Breakthrough Energy“ стартират инвестиционен фонд за чиста енергия с капитал от 100 млн. евро, съобщиха миналата седмица от Брюксел.

В рамките на меморандум за разбирателство между двете страни се създава Breakthrough Energy Europe (BEE) — съвместен инвестиционен фонд, който да подпомага иновативни европейски предприятия при разработване и пускане на пазара на качествено нови технологии за чиста енергия.

Обединяването на публични и частни инвестиции в нови, иновативни технологии за чиста енергия е от възлово значение за намирането на дългосрочни решения за намаляване на емисиите на парникови газове, заяви председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер.

По неговите думи, Европа трябва да продължи да играе водеща роля в борбата с изменението на климата, като пряко се ангажира не само у дома, но и в целия свят. За постигане на целите за опазване на планетата, е необходима модернизация на европейската икономика и промишленост.

Финансирането в размер на 100 млн. евро ще бъдат предназначено за новатори и предприятия от ЕС, които имат потенциал да допринесат за значително и трайно намаляване на емисиите на парникови газове, уточни комисарят по въпросите на изследванията, науката и иновациите Карлош Моедаш.

От своя страна, Бил Гейтс, председател на Breakthrough Energy Ventures, заяви: „Нуждаем се от нови технологии, за да избегнем най-лошите последици от изменението на климата. Европа даде ценен пример, като направи значителни инвестиции в научноизследователска и развойна дейност“.

Според него, учените и предприемачите, които разработват иновации за справяне с изменението на климата, се нуждаят от капитал, за да създават дружества, които да предлагат тези иновации на световния пазар. „Breakthrough Energy Europe е създаден, за да предостави този капитал“, подчерта Гейтс.

Breakthrough Energy Europe ще служи за връзка между финансираните с публични средства научни изследвания в областта на чистата енергия и дългосрочния рисков капитал, за да могат иновациите да достигат до пазара по-бързо и по-успешно.

С капитализация в размер на 100 млн. евро действията на фонда ще бъдат насочени към намаляване на емисиите на парникови газове в електроснабдяването, транспорта, селското стопанство, промишлеността и сградите.

Breakthrough Energy Europe е пилотен проект, който може да послужи като модел за подобни инициативи в други сфери. Очаква се той да започне да функционира през 2019 г.

Половината от собствения капитал на фонда ще бъде предоставена от Breakthrough Energy, а другата половина — от InnovFin, финансови инструменти за споделяне на риска, финансирани чрез „Хоризонт 2020“ — настоящата програма на ЕС за научни изследвания и иновации.

Коментар