Българско решение за МСП представено на MWC 2019

ОРАК Груп показа на MWC 2019 комплексното решение за управление на продажбите Business Box, създадено съвместно с Mastercard (източник: ОРАК Груп )

Българско комплексно решение за управление на продажбите за малък и среден бизнес бе представено на Световния мобилен конгрес в Барселона. Пакетът Business Box на ОРАК Груп и Mastercard се предлага на бизнеса под формата на месечен абонамент.

Този проект е насочен към търговците, за които става все по-трудно да се адаптират към регулациите. Събрали сме най-добрите практики в областта на продажбите, управлението и плащанията, съчетахме ги с микро финансирането и направихме цялостен пакетен продукт, който позволява лесна адаптация към променящите се регулации“, поясни Красимир Стоянов, главен изпълнителен директор на ОРАК Груп.

По неговите думи, с Business Box „всеки малък търговец ще разполага с инструмент за управление на продажбите, какъвто имат големите световни вериги“. Решението е сертифицирано по наредба 18 на НАП за магазини, хотели, ателиета за услуги, обменни бюра и разносна търговия.

Business Box се заплаща на месечна база, като съществуват различни пакети, приложими към съответните нужди на търговците. Включени са софтуер с поддръжка, касов апарат, дебитна карта Mastercard и четец на банкови карти (POS терминал). С помощта на картата търговците получават достъп до финансите, постъпили през ПОС терминал.

Софтуерът е на база „облачна технология“ и се съхранява на USB устройство, а четецът на банкови карти е универсално мобилно решение за разплащане, което използва Bluetooth.

Почти всички планове на Business Box включват субсидиране на касов апарат, като то достига до 100% от сумата му, вкл. и неговата поддръжка в срок до 3 години, както и таксата за СИМ картата, чрез която апаратът прави директна връзка с НАП.

Решението на Орак Груп дава възможност на МСП да се адаптират лесно към изменящите се регулации (източник: ОРАК Груп )

Според последното проучване на Mastercard в Централна и Източна Европа, малките и средни предприятия представляват 99% от активния бизнес. Интересът на търговците към използването на ПОС терминали се засилва – със 17 957 устройства за картови плащания на 1 милион граждани, България се позиционира над средното ниво (17 909) по приемане на картови разплащания в ЦИЕ.

Според Mastercard SME Monitor, българският МСП сектор е съставен най-вече от търговски предприятия (28,2%), което е малко над тенденцията в ЦИЕ (25%), следвани от хотелския и ресторантьорски бизнес (14,1%), услугите (12,2%) и продажбата на бързо оборотни стоки (8%). Всяко трето малко или средно предприятие у нас предлага възможност за разплащане с карта.

С наредба H18 се въвежда изискване за цялостна подмяна на фискалните устройства и всичко инсталация на търговския софтуер за продажба в брой с нови такива, отговарящи на много по-високите стандарти на наредбата, което представлява допълнителна пречка пред развитието на малките и средни предприятия. Решението на Орак Груп дава възможност на тези МСП да се адаптират лесно към изменящите се регулации.

Коментар