Технологиите са ключови за средния бизнес

Средният бизнес проявява забележителна гъвкавост в използването на лични устройства на служителите за служебни цели (източник: CC0 Public Domain)

Без внедряване на нови технологии компаниите рискуват да изостанат от конкурентите, сочи анализ на Aruba, базиран на проучване сред над 2700 мениджъри и служители от средния бизнес. На това мнение са две трети от анкетираните.

Над три четвърти (77%) от работещите в средни компании са съгласни, че липсата на адекватно управление по отношение на внедряването на нови технологии на работното място може да подкопае моралното състояние на служителите.

Въпреки че осъзнават важността на информационната сигурност, почти три четвърти (74%) от служителите в компаниите със среден размер съобщават, че през миналата година са допуснали небрежно боравене с данните на работодателя.

Освен това по-малко от половината (48%) участници в проучването, фокусирано върху новите технологии на работното място, казват, че сигурността се явява отговорност на всеки служител. За сравнение, така мислят две трети (66%) от служителите в големите компании.

Близо три четвърти от служителите в компаниите със среден размер са допуснали небрежно боравене с данните през миналата година (източник: CC0 Public Domain)

Средният бизнес също така проявява забележителна гъвкавост в използването на лични устройства на служителите за служебни цели. 72% от анкетираните служители съобщават, че могат да правят това, в сравнение с 53% от работещите в големи компании, сочи още резултатите от проучването.

Коментар