Datathon 2019 подкрепя „open source“ културата

Ентусиастите в хакатона работят с реални данни за решаване на значими казуси (източник: Data Science)

Участници от над 20 страни, включително България, приеха предизвикателството да работят с реални данни за решаване на казуси с бизнес и социална значимост в рамките на Data Science хакатон – Datathon 2019, организиран от Data Science Society.

Първият от казусите, предоставен от Kaufland, е свързан с обработката на изображения на продукти, направени в магазин, като задачата беше да се идентифицират дадените артикули, тяхната наличност и локализиране по рафтовете. По този начин автоматично би могло да се информира персоналът за нередности или преместване на продуктите, както и за намаляване на наличността по рафтовете на някои от тях.

Вторият казус, разработен съвместно от Telelink, Denkstatt, Зелена София, Визия за София и община София, се фокусира върху идентифициране на различните фактори за замърсяването на въздуха в София и взаимовръзките между замърсителите, които влияят на цялостната картина в различни локации в столицата. Работата по казуса е естествено надграждане на тази от предишен Datathon през 2018 г.

Всички казуси и решения, създадени в рамките на хакатона, ще бъдат публично достъпни (източник: Data Science)

Целта на задачата е да се постигне усъвършенстван подход за проучване на различните зависимости, корелации и фактори, които определят замърсяването на въздуха. Това е следващата стъпка към цялостния поглед върху социалната тема за качеството на въздуха в София, базирано на анализ на данни.

Datathon 2019 е една от инициативите на Data Science Society в подкрепа на „open source“ културата. Всички казуси и решения ще бъдат публично достъпни като основа за разработване на иновативни проекти и обучение в сферата на науката за данни.

Най-добрите отбори от няколко точки по света, сред които са ученици от ТУЕС и студенти от Американския университет в Ливан, ще представят своите решения за машинно самообучение на официалното закриване на хакатона. Финалите на Datathon ще се състоят днес в Sofia Lab.

Коментар