Канят бизнеса и гражданите на консултация за „цифрова” Европа

Цифровата програма за Европа в периода 2021-2027 г. е с бюджет 9,2 млрд. евро (снимка: CCO Public Domain)

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията призовава българските организации и граждани да участват в обществена консултация на Европейската комисия за Цифровата програма за Европа в периода 2021-2027 г.

Стратегическият документ планира приоритетите на бъдещите инвестиции в дигиталната икономика. Програмата е с бюджет от 9,2 млрд. евро, съобщиха от МТИС.

Обществената консултация акцентира върху приоритетите и проектните предложения за първите 2 години на програмата 2021 – 2022 г. Допитването е отворено онлайн от 25 юли до 25 октомври 2019 г.

В консултацията могат да се включат всички заинтересовани страни – малки и средни предприятия, големи компании, публичната администрация, научно-изследователски организации, неправителствени организации, граждански асоциации, академичната общност и гражданите.

Въпросите са свързани с мнението на организациите и гражданите по няколко приоритета. Първият е насочен към разгръщане на високопроизводителни изчисления (суперкомпютри).

Киберсигурността и изграждането на сигурна, квантова съобщителна инфраструктура са също във фокуса на програмата. Важна тема е създаването на общи пространства за данни и използването им за развитие на изкуствения интелект.

Стратегическият документ отделя голямо внимание и на краткосрочни програми за обучение на специализирани цифрови умения, както и разпространение на цифровите технологии във всички сектори на икономиката и обществото.

Коментар