Избират на балотаж ректора на Технически университет – София

Новият ректор на Технически университет – София ще стане известен на 30 октомври (снимка: ТУ – София)

На Общото събрание на Технически университет – София вчера бе проведен избор за нов четиригодишен мандат на ръководните органи на университета – ректор, председател и зам.-председател на Общото събрание, членове на Академичния съвет и членове на Контролния съвет.

Нито един от петимата кандидати за ректор не получи мнозинство от гласовете на членовете на Общото събрание. На балотаж отиват двамата кандидати, получили най-много гласове – проф. д.т.н. инж. Иван Кралов – настоящ зам.-ректор по научна и приложна дейност и проф. д-р инж. Любомир Димитров – настоящ зам.-ректор по учебна дейност и акредитация.

Общото събрание на Техническия университет – София ще гласува отново за избор на ректор на 30 октомври 2019 г., уточниха от висшето учебно заведение с най-високата до момента акредитационна оценка – 9.56.

Коментар