Коботите заемат все по-голям дял от индустриалните роботи

Коботите се програмират лесно, за да изпълняват типични човешки дейности
(снимка: Universal Robots)

Близо 2,4 милиона индустриални роботи са оперирали в световен мащаб към края на 2018 година, според доклад на Международната Федерация по роботика (МФР). Въпреки че коботите заемат около 3% от продажбите на роботи в световен мащаб, делът им се очаква да нарасне до 34% през 2025 г.

Смарт роботизираните технологии позволяват на компаниите да реагират по адаптивен и ефективен начин на променящите се инфраструктурни условия, на изискванията за капацитет и за по-голямо разнообразие на продуктите. Наред с това консултантската компания PwC очаква търговските конфликти и бариери да засилят инвестициите в роботизация и автоматизация.

Приблизително 422 000 индустриални роботи са продадени през 2018 г., което е с 6% повече в сравнение с 2017 г. В Китай са инсталирани повече от една трета от роботите (36%), сочи докладът на МФР. Към края на 2018 година, приблизително 2,4 милиона индустриални роботи са оперирали в световен мащаб (15% повече в сравнение с 2017 г.).

В близко бъдеще глобалният растеж се очаква да продължи. От 2020 до 2022 г. почти 2 милиона нови индустриални роботи ще бъдат инсталирани в целия свят. Общите годишни продажби в световен мащаб ще достигнат над 580 000 бройки през 2022 г., като Азия ще остане на върха по продажби и запаси, следвана от Европа и Америка.

Но има и друга тенденция в роботизацията – навлизането на коботи, или колаборативни роботи. През 2018 г. по-малко от 14 000 от инсталираните 422 000 индустриални робота са колаборативни роботи, което е 3,24% от целия дял. През 2017 г. приблизително 11 100 от близо 400 000 индустриални роботи са коботи, което е 2,78% дял.

От 2017 до 2018 г. инсталирането на коботи бележи ръст с 23%. Въпреки че коботите представляват едва около 3% от всички продажби на роботи, прогнозата сочи повишаване на дела им до около 34% през 2025 г. Лидер в този сегмент от пазара е компанията Universal Robots.

За пръв път в доклад на Международната федерация по роботика (МФР) съществува дефиниция на думата кобот. Колаборативните  индустриални роботи или т.нар. коботи са проектирани да изпълняват задачи в същата работна среда като човешката. Те могат да бъдат проектирани във всякаква форма и се програмират лесно, за да изпълняват типични човешки дейности като сервиране на коктейли, приготвяне на пица или водене на йога клас, например.

Размерът на пазара на коботи бе оценен на 700 милиона долара през 2018 година, докато оценката на глобалния пазар на индустриални роботизирани системи (в това число софтуер, периферни устройства и системно инженерство) се доближава до 50 милиарда долара.

Очаква се коботите да преминат през впечатляваща крива на растеж – близо 50 процента годишно до 2025 г., когато продажбите ще възлязат на стойност между 9 и 12 милиарда долара.

Коментар