Над милиард абонати в глобален роуминг до няколко години

Приходите от роуминг на едро ще надхвърлят 41 милиарда долара през 2024 година
(снимка: CC0 Public Domain)

Броят на абонатите на глобален роуминг в света ще достигне 1,1 милиарда души през 2024 г. Като се има предвид, че за 2020 г. прогнозата сочи 900 милиона абонати, това означава увеличение от 28% през следващите четири години, според доклад на Juniper Research.

Моделът на роуминг „на едро” ще бъде от решаващо значение за преодоляване на проблемите от големия трафик на данни, създаден от нови технологии като 5G и RCS (Rich Communication Services). Роумингът на едро предполага, че операторите сключват двустранни споразумения, които гарантират взаимно използване на мрежите им от абонатите.

Тези споразумения включват предварително договорени разходи и справедливо използване на гласови услуги, SMS и услуги за данни при роуминг. Изследователите смятат, че съществуващите споразумения за търговия на едро с роуминг ще трябва да бъдат променени, за да отразят големите обеми трафик на данни, генерирани от 5G връзките.

RCS също се очаква да окаже допълнителен натиск върху операторите, които предлагат роуминг услуги. За да поддържат високо качество на обслужване на клиентите, операторите трябва да разширят споразуменията за роуминг на едро, така че да включват и RCS.

Според експертните оценки на Juniper Research, общите приходи от роуминг на едро ще надхвърлят 41 милиарда долара през 2024 година.

Коментар