ДАЕУ стартира проучване за отворените данни

Нагласите към отворените данни са във фокуса на проучване на ДАЕУ
(снимка: CCO Public Domain)

Държавна агенция „Електронно управление” и НПО „Линкс” се обръщат към бизнеса и неправителствените организации да участват в проучване, фокусирано върху нагласите към отворените данни и работата с тях.

Проучването е отворено до 14 май 2020 г., като обхваща и отворените данни, които са достъпни на Портала за отворени данни, поддържан от ДАЕУ, както и тяхното практическо приложение. Попълването на анкетата отнема около 15 минути.

Резултатите от проучването ще се вземат предвид при одобряване на процесите, свързани с формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, както и за получаване и анализиране на обратната връзка за степента на информираност и използваемост на отворените данни в страната.

Методиката на това проучване се придържа към добрите практики и кодекса на ESOMAR. Участието и информацията, която предоставя всеки участник в проучването, остават напълно анонимни, увериха от ДАЕУ.

Проучването е част от проекта „Отворените данни и гражданското участие: механизми за насърчаване на взаимодействието между администрацията, гражданите и бизнеса” на НПО Линкс, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Коментар