Скандинавците са най-активни в онлайн обученията в Европа

В скандинавските страни делът на хората, които се обучават онлайн, е най-голям
(снимка: CC0 Public Domain)

В кои страни процесът на онлайн обучение набира скорост, кои възрастови групи са най-активни и други подробности разкрива проучване на Евростат, проведено в рамките на Европейския съюз през четвъртото тримесечие на 2019 г.

8% процента от анкетираните на възраст от 16 до 74 години споделят, че са посетили онлайн курсове през последните три месеца на 2019 г. Това е с 1% повече, в сравнение със същия период на 2017 г. и два пъти повече спрямо 2010 г.

Сред страните-членки на ЕС се открояват скандинавските страни Финландия и Швеция. През последното тримесечие на 2019 г. онлайн курсове са преминали 21% от анкетираните във Финландия, докато в Швеция този дял е 18%. Следват Испания (15%), Естония (14%), Ирландия и Холандия (13%).

„Младите европейци” са на противоположния полюс: в България 2% от анкетираните са посещавали онлайн курсове, в Румъния – 3%, а в Латвия – 4%, сочат резултатите от изследването на Евростат.

В повечето страни-членки на ЕС делът на хората, които посещават онлайн курсове, се е увеличил, докато в останалите се запазва стабилен. Между 2017 и 2019 г. най-висок растеж се наблюдава в Ирландия: от 4% през 2017 г. до 13% през 2019 г. Значително увеличение се наблюдава в Малта (+6%) и Финландия (+5%).

Анализът по възрастови групи показа, че младите хора на възраст между 16 и 24 години обикновено по-често посещават онлайн курсове, отколкото възрастните. През последното тримесечие на 2019 г. около 13% от младите са посещавали онлайн курсове, докато хората на възраст от 25 до 64 години правят по-рядко това – само 9% от анкетираните. Сред възрастните (от 65 до 74 години) само 1% посещават онлайн курсове.

Още по-големи различия между възрастовите групи се наблюдават по отношение на личната комуникация по време на онлайн обучение. Общуване с инструктори/студенти през образователните портали се наблюдава при 28% от младите хора (от 16 до 24 години). Само 7% от преминалите онлайн обучение във възрастовата категория от 25 до 64 години са общували с инструктор/студент. За по-възрастните хора този показател е само 1%.

По време на настоящата пандемия от коронавирус, когато хората бяха насърчени да ограничат максимално социалните си контакти, онлайн курсовете се наложиха като безопасна алтернатива за обучение и образование. Затова с интерес се очаква статистиката за онлайн обученията през първото и второто тримесечие на текущата година.

Коментар