Schneider въвежда иновации в центровете за данни

Хипер-мащабните центрове за данни са в полезрението на Schneider Electric и AVEVA
(снимка: Schneider Electric)

Schneider Electric и AVEVA обявиха разширено партньорство за предоставяне на иновативни решения на бързо развиващия се пазар на центрове за данни. Двете компании са водещи играчи съответно в дигиталната трансформация на енергийния мениджмънт и автоматизацията и в инженерния и индустриален софтуер.

Доставчиците на хипер-мащабни центрове за данни изграждат и разширяват своята инфраструктура, за да отговорят на търсенето в световен мащаб, но сложността при експлоатацията и поддържането на тези съоръжения създава сериозни предизвикателства. Работата в такъв мащаб изисква различен подход за критично важни съоръжения, захранващи дигиталната инфраструктура на света, подчертаха от Schneider Electric.

Комбинацията от AVEVA Unified Operations Center, мащабируем индустриален софтуер, с възможностите за контрол и мониторинг на центровете за данни чрез EcoStruxure for Data Centers на Schneider Electric позволява както задълбочена, така и разширена видимост на ежедневните операции.

Новите съвместни решения осигуряват хомогенна „снимка” на инженеринга, операциите и производителността в хетерогенна по произход база. Доставчиците на центрове за данни с хипер-голям мащаб ще се възползват от това партньорство чрез свързване на платформи и масиви от данни, съществували и преди в различни системи. Те също ще могат да функционират независимо от броя на обектите или глобалното местоположение.

Персоналът на центъра за данни ще бъде упълномощен да взема по-бързи, информирани решения и да оптимизира активите и оперативната ефективност през целия жизнен цикъл на центъра. В резултат на това доставчиците на центрове за данни ще могат да предоставят единно решение на глобално ниво за справяне с нарастващите нужди на своите клиенти от дигитална инфраструктура.

„Във време, когато световната дигитална инфраструктура работи на своя предел, Schneider и AVEVA предлагат цялостно решение за хипер-мащабни центрове за данни, които да работят и поддържат критично важна среда”, каза Панкадж Шарма, изпълнителен вицепрезидент в отдела за безопасна енергия на Schneider Electric.

„Нашето технологично решение може да приема данни, които вече се управляват в отделни центрове за данни, често в подсистеми, затворени в мрежа, да ги стандартизира в множество обекти и в крайна сметка да осигури интеграция на ИТ/OT/IoT на ниво предприятие с цел вземане на решения в реално време”, допълни той.

Съвместните клиенти на двете компании ще се възползват в пълна степен от стандартизираните системи и процеси, което води до подобрена ефективност на работната сила в множество зони и в цялото предприятие, посочи от своя страна Крейг Хейман, изпълнителен директор на AVEVA.

Коментар