AMD COVID-19 HPC фонд подпомага щатски университети

EPYC сървъри осигуряват суперкомпютърни възможности за учени от цял свят
(снимка: AMD)

Нюйоркският университет (NYU),  Масачузетският технологичен институт (MIT) и университетът Райс са първите академични организации, които ще получат напълно комплектовани системи, базирани на AMD технологии, от фонда AMD HPC за изследвания, свързани с COVID-19.

AMD съобщи също, че ще достави облачно-базирана система с EPYC CPU и Radeon Instinct GPU, разположена на площадка в Penguin Computing, която ще осигури отдалечени суперкомпютърни възможности за изследователи от цял свят. Дарените системи ще предложат общо над 7 петафлопа изчислителна мощност, която ще бъде приложена за борба с COVID-19.

„Високопроизводителните изчислителни среди (НРС) играят критично важна воля в съвременните вирусни изследвания, като задълбочават нашето разбиране как отделните вируси работят и в резултат ускоряват разработването на потенциални терапевтични средства и ваксини”, каза Лиза Су, президент и СЕО на AMD.

Университетите, които получават тези технологични средства, се очаква да ги използват за задачи в геномиката, разработката на ваксини, изучаване и моделиране на начините на предаване на вирусите.

Освен това учени от цял свят, провеждащи изследвания, свързани с COVID-19, могат да поискат достъп до ползвания дистанционно AMD-базиран облачен HPC клъстер в Penguin Computing, като подадат свои предложения на COVID-19HPC@amd.com.

Университетите, получили технологична подкрепа, подготвят своите изследователски планове и инфраструктура, за да приемат системите, и разработват различни изследователски проекти, които могат да имат краткосрочно и дългосрочно въздействие.

„Изчислителните ресурси, дарени от AMD, ще бъдет впрегнати да работят от учените в NYU в широка гама дисциплини и проекти, насочени към изследване на множество важни аспекти на кризата с COVID-19 – включително откриване на лекарства, които могат да лекуват болни с COVID-19, бъдещи мутации на SARS вируси, анализ на медицински изображения от изследванията на множество пациенти, както и анализ на политическите отношения и поведението на гласоподавателите като реакция на финансовите проблеми”, поясни Ръсел Кафлиш, директор на Института Куран за математически науки към NYU.

Фондът AMD COVID-19 HPC бе основан, за да осигури изчислителни ресурси на изследователските организации, занимаващи се с проучвания на пандемията COVID-19 и други болести.

Освен първоначалните дарения на високопроизводителни изчислителни системи за 15 милиона долара, AMD допринесе с технологични ресурси за почти удвояване на върховата мощност на „Corona” системата в Националната лаборатория Лорънс Ливърмор, която предоставя изчислителни ресурси за молекулярно моделиране в помощ на проучванията на COVID-19.

Коментар