Най-лекото огледало се състои от няколкостотин атома

Изследователи създадоха най-лекото огледало, образувано от монослой от 200 атома
(снимка: Max Planck Institute of Quantum Optics)

Използвайки само няколкостотин идентични атома, физиците от Института за квантова оптика „Макс Планк” са сглобили най-лекото огледало в света. Въпреки че повърхността му е с размер само няколко микрона, то е от огромно значение: единствено по вида си, устройството се разглежда като мощен нов инструмент за изследване на квантовите оптични явления.

Размерът на самото огледало е невероятно малък. То е с диаметър около седем микрона и дебелина от няколко десетки нанометра. Въпреки това за направата му е била необходима гигантска двутонна апаратура с повече от хиляда оптични компонента. Тази машина е дала възможност на екипа да разработи изкуствено проектирана структура, известна като метаматериал, състояща се от един структуриран слой от няколкостотин идентични атома.

Атомите са организирани по такъв начин, че образуват двуизмерен масив с решетъчна форма, формирана чрез интерфериращи лазерни лъчи. Това подреждане потиска дифузното разсейване на светлината и я канализира в постоянен лъч, като същевременно позволява на входящите фотони многократно да отскачат между атомите, преди да създадат силно отражение.

Именно силните отражения, предлагани от това невероятно мъничко и леко огледало, отварят изцяло нови възможности в областта на квантовата теория, особено тези, които се отнасят до взаимодействието между светлина и материя и физиката на фотоните. Наред с това огледалцето може да позволи създаването на нови и усъвършенствани квантови устройства.

Коментар