Медийната индустрия се насочва към облака

Облакът дава възможност на медийните бизнеси да автоматизират рутинни процеси
(снимка: CC0 Public Domain)

Подобно на другите индустрии, медийно-развлекателният бизнес (M&Р) беше засегнат от Covid-19, но неотдавнашен доклад от PwC и Microsoft подчертава, че браншът е започнал да ускорява инвестициите си в облачни технологии и се дистанцира от наследените системи за продукция.

Забавянето на продукцията и недостатъците на разпространението на медийно съдържание може да доведе до над 3,5 милиарда долара загубени приходи (от реклами) за телевизионните оператори, гласи докладът „Шоуто продължава в облака”. Въпреки че M&Р бизнесът твърде неохотно възприемаше новите технологии доскоро, сега секторът се е осъзнал и вече е фокусиран върху цифровата си трансформация.

Пандемията „променя основните представи за модела на работа и доказва стойността на облака”, казва Си Джей Банга, директор в PwC – САЩ. Според специалистите, сега маркетолозите „стягат кесиите си” що се касае до рекламни бюджети. Това означава много повече натиск върху рекламоносителите да осигурят непоклатими бизнес-основания за купуване на реклама, пише в доклада.

„Засиленото възприемане на новите технологии като облака, използвани за по-добро разбиране на целевата аудитория и за проследяване на истинското въздействие на рекламата, сега е от първостепенно значение”, се казва в документа.

Например, компаниите могат да използват анализи чрез изкуствен разум, за да проследят „пътуването” на клиента от момента, в който той вижда рекламата, през целия път до направата на покупка. А това е светият граал за рекламните агенции, отбелязва докладът.

Интелигентната облачна трансформация ще даде възможност за повече иновации и ефективност, според Марк Борао, партньор на PwC. Например, по време на пандемията някои студиа преминаха направо към стрийминг, а един филмов фестивал изпревари физическото си събитие с мероприятие в облака.

Редица продуцентски компании и търговски рекламни агенции решиха да използват облачните технологии, за да могат служителите им да продължат да работят безопасно и продуктивно, сочи анализът.

Сега дигиталните рекламоносители засилват стратегиите си за вграждане на функции за електронна търговия в съдържанието, което оказва по-голям натиск върху агенциите, работещи с печатна реклама, да демонстрират ясна и категорична възвръщаемост на инвестициите.

Не на последно място развлекателните компании дигитализират своите данни, за да получат „360-градусов изглед” към клиентите си – за да могат да останат близо до тях в обстановката на физическа изолация и дистанция.

Облачните технологии дават възможност на медийните и развлекателните бизнеси да автоматизират рутинни процеси по поддръжката на процеси от всички етапи на работа, казва Борао. Като пример PwC и Microsoft посочват организация, която е използвала облака, за да оптимизира своите бек-офис процеси.

Организацията е прекарвала огромно количество време, пресявайки фактури, за да събере информация за разходите и да я сравни с данните от договорите, така че да може да направи прогноза за разходите за следващия фискален период. В крайна сметка чрез облачни технологии и изкуствен разум е автоматизиран процесът на работа с фактурите, а премахването на ръчната обработка е довело до значителна възвръщаемост на инвестицията и в същото време повишена точност на прогнозите, каза Борао.

По време на разгара на пандемията, между февруари и май, единствените медийни сегменти, които имаха положителна възвръщаемост, бяха видеоигрите и стриймингът, тъй като игровите заведения и киносалоните останаха затворени, отбелязва Банга. Сега M&Р компаниите търсят начин да осигурят приходи от съдържание чрез облака.

Гледайки напред, Банга казва, че очаква да види „инвестиционен натиск и желание за намаляване на разходите” – и тъй като медийните компании не са инвестирали много за дигитални технологии, сега ще им се наложи да го направят. Те ще насочват парите си към дигитални вериги за доставка и използване на изкуствен интелект за боравенето със съдържание.

Облачните системи ще стават все по-привлекателни и ще променят начина, по който медийните компании достигат до потребителите си. Ще стартират нови стрийминг услуги, а бизнесите ще измерват как потребителите се ангажират със съдържанието и взаимодействат с него, казват анализаторите.

Накратко, пандемията ускори начина, по който индустрията за медии и развлечения въвежда иновации в практиката си.

Коментар