Студенти от ТУ-София създават авиационен тренажор

Тренажорният комплекс ще служи за демонстрации, обучение и анализ на авиационни системи
(снимка: Технически университет – София)

Екип от трима дипломанти и преподавател от специалност „Авиационна техника и технологии” към Технически университет – София проектира и създава авиационен симулатор с образователна цел, съобщиха от ВУЗ-а.

Виктор Генов, Мартин Томанов и Симеон Алексиев от катедра „Въздушен транспорт” при Факултета по транспорт стигат до идеята по време на упражнение в дисциплина „Авиационни прибори и автоматични системи” при ас. д-р инж. Димитър Гинчев. Ентусиастите ремонтират помещение в 10-ти учебен корпус на ТУ-София, след което проектират и построяват авиационния симулатор.

Първоначално финансират начинанието си със собствени средства. Тази година участват в конкурса за иновативни студентски разработки „Студентски иновационен хъб”, организиран от Научноизследователския сектор при ТУ-София и проектът печели финансиране от него. Конкурсът насърчава разработването на експериментални модели и прототипи, както и подаване на заявки за патенти и полезни модели с участие на студенти.

Проектът има за цел създаване на тренажорен комплекс за демонстрации, обучение и анализ на различни системи в летателните апарати и авиацията. Тренажорният комплекс ще даде възможност за въвеждане на иновативни методи за нагледно обучение чрез средствата на виртуалната реалност по голям брой дисциплини от учебния план на специалност „Авиационна техника и технологии”, съобщиха от ТУ-София.

Симулаторът позволява демонстрация на летателна дейност през различните ѝ етапи в режим „Полет”. В момента могат да се симулират полети на леки самолети, тежки самолети и хеликоптери, като е предвидена и възможност за добавяне на допълнителни модели самолети. Симулират се различни летища в различни метеорологични условия и в различни части на денонощието.

Симулаторът позволява демонстрация на летателна дейност през различните ѝ етапи
(снимка: Технически университет – София)

Целта е обучаващите се да изградят опознавателни умения за приборите на различните летателни средства, как се държат те по време на полет, излитане и кацане, да придобият важни умения и навици, които се ценят високо в авиацията.

Според преподавателите от катедра „Въздушен транспорт”, в бъдещите учебни програми се предвиждат симулирани летателни часове на треножара. Това ще бъде практическо или мотивационно обучение.

Завършеният тренажорен комплекс ще бъде използван и за научно-приложни и изследователски цели от преподавателите и докторантите в катедра „Въздушен транспорт”, както и за разработването на бакалавърски и магистърски дипломни работи.

Предвижда се бъдещо разширяване на възможностите на комплекса за събиране, обработване и анализ на полетна информация и на полетни симулации. В резултат ще се постигне връзка между различни институции – „Гражданска въздухоплавателна администрация”, „Ръководство въздушно движение” (РВД), авиационни фирми и свързания бизнес.

Част от оборудването и приборите са предоставени от компанията „Аеро Техник БГ”, където работят и студенти от специалност „Авиационна техника и технологии”. Предстои получаване на допълнително оборудване от РВД. Помощ в изграждането на симулатора и обучението се очаква и от Клъстер „Аеро-Космически Технологии, Изследвания и Приложения” (CASTRA). Предстои изграждане на учебен център с тренажор за дронове.

Студенсткият проект ще участва със забавни демонстрации на 27-28 ноември 2020 г. в предстоящото издание на „Европейската нощ на учените”, организирана от Британския съвет, и в научните конференции „БулТранс-2020” и „Хемус 2020”.

Коментар