Сингапурски тест открива Covid-19 по дишането

Тестът на Breathonix е способен да открие Covid-19 в рамките на една минута
(снимка: National University of Singapore / YouTube)

Сингапурски стартъп разработи дихателен тест, който може да открие COVID-19 за по-малко от минута. При клинични проучвания, включващи 180 пациенти, системата е достигнала процент на точност над 90%.

Разработен от Breathonix, дихателният тест е забележително постижение спрямо настоящия стандарт за скрининг, включващ тест с тампон. Последният е неудобен и идентифицира COVID-19 чрез тестове за полимеразна верижна реакция (PCR), което може да отнеме няколко часа.

Бързото откриване е ключово за ефективното проследяване на контактите и спиране на разпространението на коронавируса, а технологията за анализ на дишането на Breathonix предлага именно бърз и удобен начин за идентифициране на инфекции, отбелязва ZDNet.

Двамата основатели на Breathonix са възпитаници на Националния университет в Сингапур (NUS). Тяхната разработка е подпомагана от университетската програма за изследователски иновации.

Технологията на Breathonix е в състояние да открие летливи органични съединения (VOCs) при издишването. Те са резултат от биохимични реакции в човешките клетки, а различни заболявания причиняват специфични промени в съединенията, което води до откриваеми промени в дихателния профил на човека.

Това позволява да се измерват VOCs като маркери за заболявания от рода на COVID-19, според експертите на Breathonix. Основната технология, която стои зад анализа на VOCs, е разработена в рамките на проект за ранно откриване на рак на белия дроб.

Тестът се извършва, като човек издишва в мундщук за еднократна употреба, свързан с високопрецизен пробоотборник за дъх. Издишаният въздух се събира и подава в масспектрометър, който прави измерването. Следва анализ от софтуер за машинно обучение, който изготвя VOC профил и резултатите се получават за по-малко от минута.

Мундщукът за еднократна употреба има еднопосочен клапан и уловител на слюнка, който предотвратява навлизането на слюнка в машината. Това прави кръстосаното замърсяване малко вероятно, отбелязват разработчиците.

Дихателният тест е лесен за администриране и не изисква специално обучен персонал или лабораторна обработка. Резултатите се генерират в реално време, което го прави привлекателно решение за масов скрининг, особено в райони с висок трафик на хора.

Breathonix работи с Националния център по инфекциозни болести (NCID), за да тества своята система в клинични изпитания. Интегрираният алгоритъм за машинно обучение постигна степен на чувствителност от 93% – при идентифициране индивиди, заразени с COVID-19, и степен на специфичност от 95% – при идентифициране на тези, които нямат вируса.

Клиничните изпитвания продължават, като са необходими още тестове, за да се подобри степента на точност на системата. Предстоят регулаторни одобрения на технологията, за да бъде приложена като скрининг на места с висок трафик на хора, като летища и общежития, където в ранните дни на пандемията в Сингапур са се появили голям брой инфекции с COVID-19.

Коментар