Дистанционната работа вече се приема като даденост

Мениджърските практики започват да се адаптират към служителите, работещи дистанционно
(снимка: CC0 Public Domain)

С 41% е нараснал броят на служителите в региона на EMEA (Европа, Близкия Изток и Африка), които приемат дистанционното работно място като даденост, а не придобивка. При служителите от поколение X този показател достига 53%, сочи глобално проучване на софтуерната компания VMware сред ръководители на бизнеси, служители в HR и ИТ отделите.

Почти две трети (64%) от респондентите потвърждават, че организациите им са спечелили от преминаването към дистанционно работно място и те вече не биха искали да се върнат в предишния режим на работа. В същия време се поражда загриженост дали мениджмънтът прави всичко възможно да трансформира този факт в допълнителна гъвкавост за служителите си.

Всеки четвърти мениджър сред десет анкетирани се безпокои, че екипите му няма да се справят със задачите, ако работят от разстояние. Повече от една четвърт (28%) усещат, че културата на директорите обезсърчава дистанционна работа, и над половина (59%) чувстват повече напрежение да бъдат онлайн извън стандартното работно време. Всички тези фактори насочват към необходимостта от разклащане из основи на традиционния управленски подход и практики.

Това е факт въпреки ясните ползи за бизнеса и служителите от гъвкавото работно място, както и възможността за подбор на по-разнообразни групи от таланти и умения от цял свят. От началото на дистанционната работа повече от три четвърти от служителите (76%) потвърждават, че отношенията с колегите им са се подобрили. 66% от тях се чувстват по-уверени да говорят по време на онлайн срещи, а 69% казват, че нивото на стреса им по време на работа се е намалило.

С близо една трета са се увеличили и работната етика, и продуктивността на служителите (съответно с 30% и 34%). В допълнение към това, 67% от мениджърите споделят, че процесът на назначаване на висококвалифицирани кадри е станал по-лесен, особено за работещите родители (83%) и кандидатите от малцинствата (68%). В контекста на генериране на нови идеи, почти три четвърти (72%) потвърждават, че иновациите идват от повече източници в организацията, отколкото преди.

В сегашната ситуация ИТ отделите вече не се възприемат като единствения движещ фактор на отдалечената работна сила, която може да работи от централата, локален офис, вкъщи, в движение или в комбинация. Само една трета (33%) от респондентите смятат, че ИТ отделът е основната бизнес единица, определяща формата на отдалечената работа.

Проучването се базира на 2850 отговора в рамките на региона ЕМЕА (950 респонденти от HR сферата, 950 – ИТ отдели, 950 – мениджъри), разпределени сред 12 страни, и реализирано от Vanson Bourne в периода юни-юли 2020 година.

Коментар