Huawei с принос от над 1100 работни места в България

Технологичната компания Huawei е допринесла с 43,8 млн. евро за БВП на България през 2019 г.
(снимка: Huawei)

Анализаторската компания Oxford Economics публикува наскоро проучване за икономическото въздействие на Huawei в Европа. Отделна част него е посветена на  приноса на компанията за България.

Като цяло операциите на Huawei в Европа поддържат общ принос към българския БВП от 43,8 милиона евро през 2019 г., което според Oxford Economics представлява 0,08% от икономиката на България през тази година.

Приносът на фирмата за българската икономика се е увеличил значително през последните години, отчитайки средногодишен темп на растеж от 10,1% между 2015 и 2019, сочи докладът.

Компанията също така пряко или косвено е създала над 1100 работни места, което представлява 0,03% от пазара на труда в България. Средногодишният ръст на осигурената от компанията заетост е 12%.

Икономическото въздействие на Huawei в България между 2015 и 2019 г. се изразява и в принос от 39 милиона евро към БВП. Данъчните постъпления са 32 милиона евро  или 0,1% от общите данъчни постъпления за страната. Реалният растеж на данъчните постъпления между 2015 и 2019 г. е 43%.

Поръчките на Huawei от български доставчици са стимулирали допълнителни 1,3 милиона евро данъчни постъпления. В сравнение с 0,8 милиона евро през 2015 г., това представлява средногодишен ръст от 12,7%.

Според Oxford Economics, положителният принос на Huawei към българската икономика през последните пет години се дължи на оперирането на компанията на местно ниво и на поръчки от базирани в България доставчици.

Oxford Economics оценява приноса на Huawei в три насоки. Прекият принос е генериран посредством оперирането в България и чрез прякото наемане на български персонал и директни данъчни плащания към българската държава.

Косвеният принос на фирмата е свързан със закупуване на суровини за стоки и услуги от български доставчици. Индуцираният принос се изразява в това, че Huawei и фирмите от веригата за доставки изплащат възнаграждения, които стимулират допълнителни брутна добавена стойност, заетост и данъци.

Коментари по темата: „Huawei с принос от над 1100 работни места в България”

добавете коментар...

  1. :о)

    много ми е интересно къде хуйвей е създал работни места?
    1100 човека няма да наемат за 110 години, това е ясно.

    Да не броят рецепционистите по посрещане на клиенти в мобилните оператори, където продават 1.мобилни услуги 2.интернет 3.телевизия 4.други и 5.телефони 90% от които не са на хуйвей?
    Сигурно тях броят 🙂

Коментар