Япония мисли за соларни градове с електромобили

70% от покривното пространство в градоветне може да се използва за фотоволтаични инсталации
(снимка: CC0 Public Domain)

Японски изследователи са разработили модел за устойчиви градове, който максимизира използването на фотоволтаично електричество от покривни панели и от батериите от електрическите превозни средства като средство за балансиране на мрежата.

Приложен към девет различни японски града (Киото, Хирошима, Коримая, Окаяма, Сапоро, Сендай, Ниигата, Кавасаки и специалните квартали на Токио), моделът показва, че ако се прилага правилно, може да доведе до значително намаляване както на замърсяването, така и на енергийни разходи, съобщи GreenTech.bg.

Изследователите, ръководени от Японския национален институт за екологични изследвания, твърдят, че 70% от покривното пространство във всеки град може да се използва за фотоволтаични инсталации. Всички частни превозни средства в града пък могат да бъдат електрически. При това положение половината от капацитета на батериите на тези превозни средства могат да играят ролята на акумулаторна система за балансиране на мрежата.

Въпреки разликите във фактори като плътност на населението, съответно налични покриви, собственост на превозните средства на глава от населението, отрасли в региона и местен климат, изработеният модел носи редица ползи за всички анализирани региони.

За деветте японски града, включени в изследването, моделът предполага покриване на 53% до 95% от общото енергийно търсене, намаляване на CO2 емисиите (от използване на превозни средства и производство на електроенергия) с 54% до 95% и намаляване на разходите с 26% до 41%.

Изследователите предполагат, че предвид различията, концепцията може да бъде най-приложима за градовете в по-ниските географски ширини. Пълните подробности за модела са публикувани в статия „SolarEV City concept”, която ще излезе в сп. Environmental Research Letters.

Групата отбелязва, че факторите, които не са включени в модела, също могат да помогнат за още по-големи общи намаления на разходите – например, потенциалът на батериите да предоставят други спомагателни услуги към мрежата и по-ниските разходи за поддръжка на електрическите превозни средства спрямо двигателите с вътрешно горене.

Учените казват, че сценариите в описания модел трябва да бъдат реалистични, базирани на реалните програми за енергетиката, транспорта и климата до 2030 г. Те призовават японското правителство да осигури политики за подкрепа през следващото десетилетие, вкл. финансова помощ за покупки на електромобили, за V2H и V2G схеми, както и по-строги разпоредби относно емисиите на CO2 и промени в сегашната система на таксуване за електроенергийната мрежа.

„Демонстрирахме, че свързването на фотоволтаиците с електромобилите в концепцията SolarEV City може да бъде много рентабилна стратегия за декарбонизация на градската енергийна и транспортна система”, казват учените. Според тях, времето на „възстановяването от COVID-19” е отличен момент обществото да започне развитие в описаната посока.

Коментар