ИТ директорът през 2021: пет важни отговорности

ИТ директорите вече не са „зад кулисите” – сега са на най-преден план
(снимка: CC0 Public Domain)

Какво прави един ИТ директор чудесен CIO? Може и някога да е имало ясен отговор на въпроса, но той със сигурност е бил прекроен и преработен многократно през последните 12 месеца. Днес може да се каже, че в 2021 година добрият ИТ директор има пет важни отговорности.

ИТ директорите прекараха тежка 2020 г., балансирайки със сложен набор от технически, бизнес- и управленски отговорности. Трябваше отведнъж да създадат възможности за дистанционна работа за цели екипи, като същевременно поддържаха ИТ системите, работещи от разстояние, през цялото време. Трябваше да се грижат за своите колеги, които бяха не просто дистанцирани, но и емоционално изтощени. Трябваше да се борят с цунами от виртуални атаки от всякакъв характер.

До 2020 година ИТ директорите и техните отдели може и да са били „невидими” за повечето работещи, но ето, че рязко поеха главна роля. 2020-а беше повратна точка за професията на ИТ директора, казва Пол Коби, който е заемал позицията CIO в John Lewis Partnership и British Airways, преди да стане ИТ директор на Johnson Matthey през април 2018 г.

„Мисля, че много ИТ директори преживяха едно и също – внезапно хората разбраха колко важни са ИТ”, споделя Коби пред ZDNet. „Като група висши мениджъри ние преминахме за три седмици през това, което в нормален ритъм на работа би отнело три години”.

Сега обаче ИТ лидерите трябва да оправдаят съвсем различни очаквания. Те вече не са „зад кулисите” – сега са на най-преден план. От тях ще се очаква да бъдат видими и да си сътрудничат идеално. Директорските бордове ще се нуждаят от ИТ ръководители, които могат да помогнат да воденето на бизнеса напред в цифровия свят.

Естествено, централна тема в тази нова обстановка са меките умения. Gartner казва, че това е отражение на предизвикателствата от предходната година и отговор на специфичните възможности, които ще са необходими през следващите 12 месеца. Личното поведение ще е от огромно значение.

Коби знае по-добре от мнозина какво е значението на общуването и на сътрудничеството за ефективната работа като ИТ професионалист. Казва, че променената ситуация сега носи последици за начина, по който се възприема ИТ директорът. „Мисля, че натискът се засили. Всеки има в дневния си ред нещо по темата за дигиталната трансформация. Не мисля, че има ръководен орган, който да не признава, че ИТ е на критичния път за справянето с бъдещето. Сега ние, ИТ директорите, трябва гарантираме, че бизнесът ще съществува и ще успява утре”.

Пет са ключовите направления, в които трябва да се съсредоточат ИТ лидерите сега.

Разбиране на хората: „Хората правят бизнеса успешен или не, хората използват ИТ – а хората в ИТ отдела правят ИТ да работят. Това е нещо очевидно, но доста лесно го забравяме. Хората в ИТ отдела могат лесно да се окажат обсебени от дадена нова технология или от модните думички на деня. Важно за ИТ директора е да направи така, че хората да са оценени и да се развиват в добра посока.

Изграждане на сътрудничества: ИТ е „колективен спорт”. Архитектурата, дейностите и хората, които изграждат проектите и управляват инфраструктурата, трябва да работят ефективно в синхрон. В противен случай нито едно от тези неща няма смисъл. Хората трябва да работят добре заедно – и хоризонтално, и вертикално.

Оценяване на оперативната експертиза: „Едно от нещата, които научих рано, е, че ако нещо се обърка в ИТ, ще разчитате на възможността за достъп до знанията на своите ключови хора. Следователно от ключово значение е да ценим хората, които носят знанието. Хората, които създават иновациите, хората, които творят и хората, които познават дадени специфични особености, например регионалните мениджъри в различните страни, трябва да бъдат тачени.

Въвличане на всички в дигиталното: Всички говорят за дигитална трансформация днес. Тук не става дума за някакъв секси интерфейс – дигитализацията касае всичко, всяко нещо в целия бизнес. Ако не бъдат ангажирани всички звена от всички нива, организацията надали ще съумее да продължи напред.

Следване на бизнес-целите: За ИТ хората е много лесно да боравят с ИТ термини, но бизнесът обичайно има друга основна цел – той борави с продукти или услуги от съвсем друг характер. ИТ директорът трябва да се постави на мястото на хората, които не разбират от ИТ, да говори на техния език. ИТ директорът трябва да се съсредоточи в това, което бизнесът има за задача.

И все пак, макар че меките умения несъмнено са станали по-важни за ИТ директорите, Коби напомня, че ИТ лидерите продължават да бъдат оценявани по това дали гарантират солидни ИТ операции, които да подкрепят непоклатимо бизнеса.

Коментар