Софтуерният сектор търпи негативи от забрана за обучения

Надграждането на знанията и уменията е от ключово значение за софтуерния сектор
(снимка: CC0 Public Domain)

Да се разрешат фирмените обучения по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” при спазване на противоепидемичните мерки, настоява Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) във връзка с необходимостта от провеждане на обучения в присъствена форма на служители.

Асоциацията, която представлява над 90 софтуерни компании и над 120 асоциирани членове, подема инициатива в заповедите с противоепидемични мерки на министъра на здравеопазването да се намери вариант за провеждане на обученията по сключените договори, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР).

Това са обучения, свързани със създаване на специализирани технически компетенции и изграждане на личностни умения за подобряване на работните процеси, уточниха от БАСКОМ. По информация на асоциацията, над 80% от членовете ѝ търпят негативи от забраната за провеждане на присъствени обучения, която е в сила от самото начало на епидемията от коронавирус – от 28 ноември 2020 г.

В същото време изискванията на ОПРЧР не допускат онлайн вариант на провеждане на обученията с избран чрез процедура външен изпълнител. Това поставя софтуерните компании в ситуация, в която вече седем месеца те не могат да продължат започнатите обучения и не са в състояние да приключат изпълнението на проектите си според планираните от тях срокове.

„Ситуацията ощетява софтуерните компании, тъй като в нашия сектор постоянното надграждане в знанията и уменията е от ключово значение за развитието на проектите и екипите. В същото време продължителният срок на забрана върху провеждане на тези дейности води до силно ограничаване на положителните резултати и ефектите от тях, тъй като се възпрепятства тяхната времева и смислова последователност”, коментира председателят на УС на БАСКОМ Доброслав Димитров.

Асоциацията е готова за диалог с Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика в намиране на решение за провеждане на обученията при стриктно спазване на противоепидемичните правила. Това ще осигури постигане на целевите резултати, заложени в договорите по ОПРЧР при минимални рискове за здравето на участниците.

В същото време ще позволи на софтуерния сектор, който въпреки кризата продължава да бележи ръст от близо 10% за изминалата година, да посрещне по-подготвен последствията от пандемията и да продължи да допринася за развитието на българската икономика, заявиха от БАСКОМ.

Коментар