Стига Zoom! Чистата аудио комуникация повишава IQ-то

Видеоконференциите могат да понижат колективната интелигентност на групата
(снимка: CC0 Public Domain)

Ново проучване на изследователи от университета Карнеги Мелън оспорва общоприетото предположение, че видеоконференциите са по-добри от чисто звуковата комуникация за групови работни дейности. Констатациите показват, че видеоконференциите всъщност могат да понижат колективната интелигентност на групата.

В началото на 2020 г., когато пандемията ни връхлетя и изведнъж преминахме към работа от разстояние, възможността за лесно общуване с колеги чрез видеовръзка се стори на мнозина като дар Божи. Никой всъщност не се съмняваше колко ефективна е комуникацията чрез видео. Години наред се предполагаше, че видеоразговорите усилват ефективността на груповата работа.

Тази идея разчита на разбирането, че когато хората разговарят в група, те генерират по-добри решения на проблемите, отколкото може да генерира всеки сам, индивидуално. Но при видеовръзката обикновено липсва невербалната комуникация, която групата има при взаимодействието на живо.

За да проучи този въпрос, новото изследване, резултати от което публикува NewAtlas, разглежда специално два вида невербални знаци, на които хората разчитат, за да постигнат синхрон в груповите дейности – синхрона на изражението на лицето и т.нар. прозодичен синхрон.

Смята се, че синхронът на изражението на лицето – като усмивка в отговор на усмивка на друг човек – е ключов за ефективната и интелигентна комуникация в групата. Прозодичният синхрон, от друга страна, е свързан с тона и ритъма на речта. Той допълва лицевите сигнали при групови взаимодействия.

Изследването, представено подробно в научното издание Plos One,  изненадващо открива, че при видеоконференциите всъщност има намаление на прозодичния синхрон, което предполага, че видеоконференциите могат да затруднят синхронизирането на разговорното общуване.

Напротив, при чистата аудио-комуникация е по-добър прозодичният синхрон на групата, което впоследствие води до по-добри резултати при решаване на конкретни задачи и проблеми. Това предполага, че чисто гласовите взаимодействия могат да доведат до по-голяма групова колективна интелигентност, казват учените.

„Открихме, че видеоконференциите всъщност могат да намалят колективната интелигентност”, обяснява съавторът на изследването Анита Уилямс Уоли. „Това е така, защото видеото води до по-неравно участие в разговора и нарушава вокалния синхрон. Нашето проучване подчертава значението на аудиосигналите, които изглежда са компрометирани от достъпа до видео”.

Коментар