Над 38 000 души работят в софтуерната ни индустрия

За 10 години делът на софтуерната ни индустрия в БВП се увеличи над 3 пъти
(снимка: CC0 Public Domain)

Приходите от софтуерната ни индустрия превишават 4 млрд. лв. годишно и са предимно от износ, припомниха от браншовата организация БАСКОМ, която тази година чества 20 години. Сред първоначалните цели на асоциацията бяха индустрията да достигне 1 млрд. долара годишни приходи и възстановяване на ДДС при износ.  

Към момента в софтуерния сектор на България работят над 38 000 специалисти, при по-малко от 12 000 през 2010 г., като за последните 10 години оперативните приходи нарастват близо 4 пъти, а делът им спрямо БВП на страната се увеличава над 3 пъти, по данни на проучването БАСКОМ Барометър, което асоциацията изготвя заедно с независимата агенция CBN Pannoff, Stoycheff & Co.

В браншовата организация членуват към момента над 95 компании и над 120 асоциирани члена, сред които университети, академии, креативни центрове, фондове за рисково финансиране, стартиращи иновативни компании и др. Софтуерната ни индустрия продължава да работи за световните пазари и практически няма софтуерни продукти или услуги без българско участие, подчертаха от асоциацията.

„Равносметката ни за последните 20 години е повече от положителна – БАСКОМ успя да спечели общественото мнение на страната на новите технологии и модерните решения, създаде и поддържа имиджа на софтуерния сектор като основополагащ в дигиталните процеси. Тъкмо затова се спряхме на надслова – „програмираме бъдещето”, коментира 20-годишнината председателят на БАСКОМ Доброслав Димитров.

Приоритети в дейността на асоциацията за следващите години са:

  • запазване на данъчната и осигурителна система в България като основна предпоставка за растежа на сектора и съхраняване на стратегическите предимства на страната;
  • дългосрочна и последователна инвестиция в образование, което да задоволи все по-големия глад за кадри в сектора и да поддържа висока конкурентоспособност на икономиката от ново поколение;
  • фокус върху развойната дейност с цел създаване и повишаване нивото на собствени софтуерни продукти, които да достигнат нивото на качество на предлаганите услуги в сектора.

Коментар