AMD цели 30-кратно повишаване на енергийната ефективност

Повече от 25 години AMD докладва за изпълнението на своите цели в областта на околната среда
(илюстрация: AMD)

AMD обяви целта си да осигури 30-кратно повишаване на енергийната ефективност за процесорите EPYC и графичните ускорители Instinct, използвани в изчислителни модули за приложения за изкуствен интелект (AI) и високопроизводителни изчислителни среди (HPC) към 2025 г. Това означава, че компанията ще повиши енергийната ефективност на изчислителен модул над 2,5 пъти по-бързо от средните подобрения за индустрията през последните 5 години.

Ускорените изчислителни модули са най-мощните и усъвършенствани изчислителни системи в света, използвани за научни изследвания и суперкомпютърно моделиране от голям мащаб. Те предоставят изчислителни възможности на учените за постигане на пробиви в много области, като основните науки, прогнозите за климата, геномиката, откриването на лекарства и алтернативните енергийни източници.

Ускорените възли също са неразделна част от самообучението на невронни мрежи на AI, които в момента се използват за дейности като разпознаване на реч, преводи на различни езици и системи за експертни препоръки, с обещаващи приложения през следващото десетилетие.

30-кратната цел на AMD ще спести милиарди киловатчаса електроенергия през 2025 г., намалявайки енергията, необходима на тези системи за завършване на едно изчисление, с 97% в рамките на пет години.

Повишената енергийна ефективност за ускорените изчислителни приложения е част от новите цели на компанията в областта на околната среда, социалната сфера и управленските практики (ESG), обхващащи нейните операции, веригата за доставки и продуктите.

В допълнение към изчисляването на производителността за ват на даден изчислителен модул, за да направи целта съответстваща на потреблението на енергия в света, AMD използва специфичен за сегмента показател на ефективно използване на енергията в центровете за данни (PUE).

Оценката на консумацията на енергия използва същите показатели за подобрение на енергийната ефективност за извършване на една операция от периода 2015-2020 г., екстраполирани към 2025 г.

Мярката за подобряване на ефективността по отношение на енергията, нужна за една операция във всеки сегмент от 2020 до 2025 г., се претегля към прогнозираните обеми в световен мащаб, умножени по типичното потребление на енергия (TEC) на всеки изчислителен сегмент, за да се достигне до смислен показател за реално подобрение на потреблението на енергия в световен мащаб.

Коментар