Твърдите дискове – с няколко живота в кръговата икономика

Милиони твърди дискове по целия свят излизат от употреба всяка година
(снимка: CC0 Public Domain)

Една от най-популярните технологии за съхранение на данни – твърдите дискове – съдържат в себе си редица редкоземни елементи, използвани като магнити. Тъй като нуждата от носители за съхранение на данни се увеличава експоненциално, тези критични материали стават все по-скъпи и все по-оксъдни. Сега изследователи насочват вниманието към въпроса как твърдите дискове могат да станат част от т.нар. кръгова икономика, да се рециклират или използват повторно.

Милиони твърди дискове по целия свят излизат от употреба всяка година. Повечето се събират и раздробяват. Това ограничава възможностите за възстановяване на ценните материали от тях, отбелязва TechXplore. Повторната употреба и рециклирането на твърди дискове може да помогне за запазването на ценните материали и на свой ред да намали въздействието върху околната среда. Какви обаче са възможностите?

За да идентифицира най-обещаващите начини за рециклиране, щатската Национална лаборатория за възобновяема енергия (NREL) използва моделиране, така че да разбере как хората решават дали да унищожат, да рециклират или да използват повторно остарелите HDD. Констатациите, публикувани наскоро в изданието „Resources, Conservation & Recycling”, очертават възможностите и предизвикателствата пред кръговата икономика на твърдите дискове.

Ролево моделиране

Моделирането, направено от лабораторията, оценява различните групи участници в боравенето с твърдите дискове. Това са различните роли в икономиката на този род устройства – крайните потребители на HDD, доставчиците на услуги, рециклаторите и производителите. Всички те вземат самостоятелно различни решения какво да се случва с твърдите дискове след края на експлоатацията им.

„Подходът за моделиране включва потребителите при идентифициране на най-доброто решение за кръгова икономика, като се вземат предвид важни социални елементи, като например дали потребителите се доверяват на технологиите за изличаване на данни, прилагани с цел повторното използване на твърди дискове”, казва Жулиен Валцберг, анализатор на NREL и главен изследовател на проучването.

В предишно свое изследване лабораторията приложи подобно моделиране, за да разбере как потребителите решават какво да правят с остарелите си слънчеви панели. Последвалите анализи дадоха ценни насоки за бъдещите стратегии за т.нар. кръгова икономика.

Повторна употреба или рециклиране

Ако днешните тенденции продължат до 2050 г., според модела, 68% от материалите за твърди дискове ще бъдат възстановени чрез рециклирането на раздробени устройства. При този сценарий общата маса на възстановените редкоземни елементи през 2050 г. би била 4,73 хиляди тона само в САЩ. Това ще запази 12 милиарда в икономиката. Ще спести на околната среда 1,47 милиона тона емисии на CO2. Подобен сценарий е за предпочитане пред варианта със 100% раздробяване без възстановяване на редкоземните елементи.

Повторната употреба на твърди дискове обаче предлага най-голямата икономическа и екологична полза. В сравнение с рециклирането, икономическата полза би била тройно по-голяма, а спестяването на вредни емисии – двойно. Анализът на NREL показва, че 60% от старите твърди дискове все още функционират и могат да бъдат използвани повторно, без намеса. 95% от магнитите могат да бъдат напълно възстановени.

Изличаване на данни

Повторната употреба на твърди дискове зависи от доверието на потребителите в технологиите за изтриване на данни. Изличаването на данни изисква всички записи да са трайно унищожени, за да бъде напълно невъзможно каквото и да е възстановяване. Много потребители все още възприемат това като риск за сигурността.

Ако крайните потребители в бъдеще решават дали да използват повторно или да раздробяват и рециклират твърдите дискове въз основа единствено на цената, то повторната употреба би била по-популярна, защото е по-евтина. Ако обаче няма доверие към технологиите за изтриване на данни, повторната употреба би била много по-ниска.

„Рециклирането трябва да бъде крайната съдба на твърдите дискове, но повторната употреба позволява на твърдите дискове да предоставят стойност на икономиката за по-дълго”, казва Бърди Карпентър, анализатор на NREL и съавтор на статията. „Моделирането също показва, че повторната употреба има ползи за околната среда, така че е важно стратегиите за кръгова икономика на твърдите дискове да се съсредоточат върху насърчаване на повторната употреба”.

За постигане на целта ще е нужно да се въведат по-добри стандарти за изличаването на данни. Наред с това ще е потребно повишаване на прозрачността относно процесите на рециклиране и изличаване на данни.

Коментар