Автоматизацията на склада е критична за онлайн търговците

Термопринтерите и скенерите за баркод вече са неразделна част от складовите операции
(снимка: Brother)

Увеличението на онлайн поръчките, както и очакванията на клиентите за бързо обслужване в съчетание с недостига на складов персонал оказват натиск върху търговците на дребно. За да го облекчат, те биха могли да прибягнат до помощта на роботиката и софтуерни инструменти с изкуствен интелект (AI), които ще смекчат пропуските в работата и производителността на склада, сочи доклад на японската компания Brother.

До 26,7 трилиона долара е нараснала глобалната електронна търговия според данни, изнесени от Конференцията на ООН за търговия и развитие. Статистиката сочи, че делът на интернет продажбите е скочил от 16% на 19% от всички продажби на дребно през 2020 г.

Оказва се, че пандемията е стимулирала потребителите да предпочитат все повече пазаруването онлайн и получаването на покупките си до дома. А това на свой ред е засилило критичното значение на интегрирането на решения за автоматизация в складовете на онлайн търговците за справяне с нарастващите обеми от работа.

Предприятията са изправени пред значителни оперативни предизвикателства, като точността на инвентара, стоковата наличност, проследяването на активите, използването на складовото пространство и оптимизиране на подбора. Всичко това води до неефективност и удължава времето за изпълнение на поръчките.

Brother подчертава, че намаляването на грешките при етикетиране – неправилно етикетирани продукти, лоша разделителна способност на баркода и повредени етикети, остава критично важно за подобряване на ефективността на изпълнение и рентабилността.

От хардуера на роботите, който може да повиши изходната производителност, до софтуерни инструменти, които могат да оптимизират транспортните маршрути, автоматизацията е от основно значение за успеха в очаквания нарастващ обем на поръчките.

Облачната свързаност също е изключително важна, тъй като за безпроблемното интегриране на данни принтерите и скенерите трябва да работят в унисон със системите за управление на складове (WMS) и платформите за анализ.

Решенията за автоматично идентифициране, като термопринтери и скенери за баркод, се оказаха неразделна част от поддръжката на складовите операции и повишаването на производителността на работниците. Интегрирането на мобилни решения като преносими скенери и принтери, таблети, гласови системи за избиране и мобилни компютри, увеличават ефективността на работниците, като повишават гъвкавостта на „свободните ръце”.

Независимо дали търговците внедряват роботика или изкуствен интелект в центъра за изпълнение, етикетът с баркод остава основен инструмент за складовите операции. Решенията за динамичен печат са от съществено значение за намаляване на грешките при етикетирането и за гарантиране на прецизно изпълнение на поръчката. Така наличието на стабилни мобилни, настолни и индустриални принтери, интегрирани в складовите съоръжения, ще помогне да се поддържат стратегии за автоматизация, да се увеличи изходната производителност и в крайна сметка да се подобри рентабилността.

Освен това складовете изискват мащабируема и лесна интеграция с настоящите термопринтери, за да бъдат в крак с нарастващия обем на пратките и изискванията за етикетиране. За да повишат ефективността на складовете, предприятията изискват подобрени системи за печат и сканиране, които са свързани в облак с корпоративни софтуерни инструменти.

Коментар