Wi-Fi като услуга: перспективен пазар, движен от МСП

Wi-Fi е все по-търсена услуга с мигрирането на бизнес-приложенията в облака
(снимка: CC0 Public Domain)

Глобалният пазар на Wi-Fi като услуга (WaaS) се очаква да възлезе на 10,1 милиарда щатски долара до 2026 г. Той ще расте средногодишно с по 20,1%, според прогноза на анализаторите от MarketsandMarkets.

Очаква се бързият напредък в технологиите, инициативите за цифрова трансформация в бизнеса, лекотата на управление на Wi-Fi инфраструктурата, нарастващото възприемане на тенденциите BYOD и CYOD сред организациите да стимулират Wi-Fi като услуга по целия свят, сочи анализът.

WaaS

В днешно време мнозина смятат Wi-Fi за задължително удобство – така, както неизбежно в домовете и офисите ни присъстват вода, ток, отопление. За да гарантират, че вътрешната Wi-Fi мрежа винаги е достъпна за клиентите и за персонала, компаниите сега се насочват към Wi-Fi като услуга (WaaS).

Едва ли би било пресилено да се каже, че зависимостта ни от интернет в личния живот и в бизнес-делата е критично важна. Както съвременният служител, така и клиентът очакват всяка бизнес-локация да има бърза, сигурна безжична свързаност навсякъде. Зависим от мрежите, за да бъдем ефективни, продуктивни и доволни.

Нещо повече: с мигрирането на все повече бизнес-приложения в облака, ненадеждната свързаност може да накърни рутинните работни процеси. Затова е изключително важно Wi-Fi мрежата да работи винаги, безотказно, навсякъде, без прекъсвания и без „бели петна” в покритието. Защото недоволните служители и недоволните крайни потребители не са нещо, което бизнесът може да си позволи.

Компоненти

WiFi-as-a-Service е услуга, която стъпва на три основни компонента:

Софтуер: това включва всичко, необходимо за централизирано управление на мрежата, видимост в реално време, бизнес-анализи, персонализирани портали и др.;

Инфраструктура: цялото оборудване и хардуер, включително точки за достъп, защитни стени, комуникационни трасета и др.

Управляеми услуги: денонощно наблюдение и отстраняване на проблеми, свързани с конфигурацията, надстройки на фърмуера и отчети с цел по-добро управление.

Топ сегмент: WLAN контролери

От целия WaaS пазар сегментът на WLAN контролерите се очаква да задържи по-голям пазарен дял през 2026 г. Тези контролери предлагат различни функции за внедряване въз основа на изискванията на клиентите, заедно с намаляване на оперативните разходи. Нарастващият брой на внедряванията на Wi-Fi, особено в два вертикални пазара – търговията на дребно и бизнесът с пътувания и хотелиерство – ще доведе до растежа на сегмента на WLAN контролерите на пазара на WaaS.

Управляеми услуги

Най-динамично развитие от целия пазар на Wi-Fi като услуга ще се наблюдава при управляемите услуги. Нарастващото търсене на облачни управляеми услуги и повишените изисквания за подобрена свързаност между предприятията ще тласкат растежа на WaaS пазара в световен мащаб.

МСП в основата на растежа

Очаква се малките и средните предприятия да формират най-голям пазарен дял през прогнозния период. Максималната производителност и намалените оперативни разходи са решаващи фактори за ускоряване на възприемането на WaaS сред малки и средни бизнеси, тъй като те имат ограничени бюджети.

В глобален мащаб най-много ще нараства търсенето на WaaS сред МСП, работещи в сферата на търговията на дребно, образованието, пътуванията и хотелиерството, здравеопазването и науките за живота. Причината е, че Wi-Fi услугите позволяват на малкия и средния бизнес да осигури достъп до бърза, надеждна и сигурна мрежова свързаност без нужда от инсталиране на мащабна кабелна инфраструктура. Именно това води до растежа на Wi-Fi като услуга.

Ръст за доставчиците на услуги

Очаква се нарастващото търсене на интернет капацитет сред потребителите и увеличеното потребление на интернет да доведат до навлизане на WaaS модела сред доставчиците на уеб-услуги.

Телекомите могат да възприемат този вид безжична инфраструктура, за да подобрят свързаността и да дадат възможност на клиентите да се свързват с тяхната мрежа възможно най-гладко и безпроблемно. В това отношение телекомуникационните оператори имат известно предимство – съществуващата корпоративна клиентска база наред с десетилетия опит в управлението на мрежова инфраструктура.

Коментар