Над 50% от световния БВП ще бъде дигитализиран през 2022

Съществуващите теории и архитектури са неспособни да поддържат експлозивния растеж на дигиталното търсене, смята Гуо Пин, временен председател на Huawei
(снимка: Huawei)

Дигитализацията и въглеродната неутралност са два основни източника и на предизвикателства, и на възможности в света, заяви временният председател на Huawei Гуо Пин в скорошната си реч на Световния мобилен конгрес в Барселона MWC 2022.

Съществуващите теории и архитектури са неспособни да поддържат експлозивния растеж на дигиталното търсене, смята той. Прогнозите показват, че над 50% от световния БВП ще бъде дигитализиран през 2022 г. С бързото развитие на глобалната цифрова икономика търсенето на цифрови продукти и услуги надхвърля очакванията.

Тъй като теоремата на Шанън относно границата за скоростта на предаване на данни по комуникационен канал и архитектурата на Фон Нойман за взаимодействие на хардуера и софтуера продължават да изпитват сериозни затруднения, индустрията трябва да проучи нови теории и архитектури, за да преоформи технологичната парадигма за постигане на цифрова устойчивост, заяви Гуо Пин.

Намаляването на въглеродните емисии оказва влияние върху дългосрочната жизненост на цифровата икономика, подчерта мениджърът.

„Плътността на свързване и изчислителната мощност определят силата на цифровата икономика, но тя също така трябва да поддържа дългосрочна жизненост. Така че трябва да помислим за ново измерение, намаляване на въглерода”, каза Гуо Пин относно относно въглеродната неутралност, към която се стремят правителствата и бизнесите по целия свят днес.

Huawei, в частност, се ангажира да направи своите продукти 2,7 пъти по-енергийно ефективни чрез пробиви в области като теории, материали и алгоритми. ИКТ индустрията е в състояние да помогне на други индустрии да намалят собствените си въглеродни отпечатъци. Всъщност това намаление ще бъде 10 пъти по-голямо от въглеродния отпечатък на самата ИКТ индустрия.

Китайската компания работи със своите партньори за преоформяне на технологичната парадигма в три области: фундаментални теории, архитектура и софтуер. Тази инвестиция постепенно ще се отрази в конкурентоспособността на продуктите на Huawei, което ще подпомогне дългосрочното и устойчиво развитие както на компанията, така и на ИКТ индустрията като цяло.

Коментар