Космическата индустрия печели солидно от LEO сателити

Набор от 60 сателита Starlink върху ракета Falcon 9, готови за пускане в орбита
(снимка: CC1 SpaceX)

Пазарът на сателити за ниската земна орбита (LEO) ще нарасне от $9,6 милиарда през 2021 г. до $19,8 милиарда до 2026 г. Това означава 15,5% среден годишен темп на растеж, според прогнозата на MarketsandMarkets.

LEO системите притежават огромен потенциал за доставчиците на сателитни данни, малките доставчици на сателитни услуги, доставчиците на услуги за дистанционно наблюдение, на технически услуги, на инвеститорите. Счита се, че това е един от най-доходоносните вертикали на космическата индустрия.

За развитието на този бизнес през идните 5 години роля ще играят фактори като гъвкавост, ниска цена, усъвършенствана механика, лекота на сглобяване и стартиране, масово производство и кратък жизнен цикъл. Обемът на сателитните данни и обхватът на приложенията им ще продължат да нарастват в бъдеще.

Като фактор за досегашното развитие на сегмента се сочат нарастващите инвестиции от няколко правителства, особено в развитите и развиващите се икономики като САЩ, Индия и Китай, наред с други.

От гледна точка на типа на спътниците се очаква сегментът да бъде доминиран от т.нар. малки сателити. Това са компактни уред с малка маса, използвани предимно за дистанционно наблюдение, наблюдение на Земята и комуникации. Тези спътници обикновено тежат по-малко от 500 кг.

Що се касае до приложенията, очаква се комуникационният сегмент да води пазара на LEO сателити в периода от 2021 до 2026 г. Въвеждането на безжичен сателитен интернет и разработването на миниатюрни хардуерни системи отварят многобройни нови възможности в областта на спътниковата комуникация.

Коментар