A1 отчете ръст по всички бизнес показатели

Приходите на А1 нараснаха с 3,7% през първото тримесечие, достигайки 137 млн. евро
(снимка: А1 България)

Телеком операторът А1 България продължи тенденцията на ръст на бизнес показателите си и през първото тримесечие на финансовата година, приключило в края на март. Компанията отчете ръст на приходите от мобилни и фиксирани услуги, както и на бизнеса с ИКТ решения.

Общите приходи на компанията за отчетния период са се увеличили с 3,7% на годишна база, достигайки 137 млн. евро, а приходите от услуги нарастват с 8,5% до 114,9 млн. евро. Печалбата преди данъци, такси, лихви и амортизация (EBITDA) възлиза на 59,3 млн. евро, регистрирайки ръст от 6,7% спрямо първото тримесечие на миналата година.

Фиксираните услуги продължават да растат през първата четвърт на годината, като бележат увеличение от 14,1% до 40,1 млн. евро. Добрите резултати се дължат основно на увеличеното търсене на услуги за широколентов интернет, ексклузивно спортно съдържание с каналите MAX Sport, интерактивна телевизия Xplore TV, която вече има над 100 000 абоната, и бързото развитие на безкабелната интерактивна ТВ с приложението Xplore TV.

Общият брой на фиксираните услуги на телекома също регистрира ръст от 3,5%, като най-голямо е увеличението при интерактивната телевизия – с 4,8%, а при широколентовия интернет е 3,9%.

Другият основен фактор за силните резултати в този сегмент е развитието на бизнес ИКТ услугите на компанията. През първото тримесечие А1 България беше отличена от Dell Technologies като Platinum Solution Provider партньор. Телекомът беше сертифициран и като Customer Experience Specialization партньор на Cisco за Югоизточна Европа, което е задължително условие за всички златни партньори на мрежовата компания.

През отчетния период А1 продължи да развива своята 5G ULTRA мрежа, която вече покрива над 85 града и курорта и предлага гигабитови скорости на сваляне на информация. Пазарът на мобилни услуги остана стабилен през първите три месеца на годината, като се забелязва увеличено търсене на мобилни планове с неограничени минути и мегабайти с достъп до 5G Unlimited.

В същото време се наблюдава увеличено търсене на предплатени карти, което се дължи и на даренията на компанията за бежанците от войната в Украйна. Тези фактори спомагат за увеличаване на приходите от мобилни услуги с 5,7% до 74,8 млн. евро през първите три месеца от годината.

Коментар