Equinix разширява бизнеса си в региона EMEA

Дейта центровете на Equinix осигуряват защитена инфраструктура с минимални забавяния
(снимка: Equinix)

Ръст на приходите за 19-та поредна година отчете глобалната компания за взаимосвързаност Equinix, която оперира с два центъра за данни и в България. В допълнение, за четвърта поредна година доставчикът на инфраструктура за дигитална трансформация разчита на над 90% възобновяема енергия.  

Годишната възвръщаемост на собствен капитал на Equinix достига 25% за 10-годишен период. Компанията е инвестирала 25 милиона щатски долара за постигане на по-голяма енергийна ефективност, а от 2020 г. има издадени зелени облигации на стойност $4,9 млрд,. от които $2,9 млрд. са определени за зелени сгради, възобновяема енергия и проекти за енергийна ефективност.

През отчетния период Equinix разшири сътрудничеството си с NexGen Networks, компания за дигитална инфраструктура и доставчик на мрежови решения, базирани на фиброоптика, в отговор на нарастващото търсене на капацитет от сектора на финансовите услуги и глобалните корпорации.

NexGen използва центровете за данни Equinix International Business Exchange (IBX) във Франкфурт (FR4) и Лондон (LD8), за да осигури на клиентите си защитена инфраструктура с минимални забавяния. Разширеното партньорство ще предложи по-голям достъп до критична дигитална инфраструктура в двата водещи глобални финансови и търговски центъра и ще разшири защитената директна облачна свързаност на NexGen и нейните клиенти.

Equinix приключи и сделката по придобиване на MainOne – доставчик на центрове за данни и решения за свързаност с дейност в Западна Африка, на стойност 320 милиона щатски долара. С това започва и навлизането на компанията в Африка.

В плановете на Equinix влиза изграждане на напълно нов център за данни SN1 в град Салалах, намиращ се на южния бряг на Султанат Оман. Този център се изгражда съвместно с Omantel и ще бъде търговско и оперативно управляван изцяло от Equinix като независим IBX център за данни с отворен достъп. След отварянето си, SN1 ще се превърне в ключова точка за взаимосвързаност за трафика на данни между Азия, Европа и Африка.

Коментар