Проучване: Заплатата не е най-важното за ИТ специалистите

Заплащането отстъпва на колегите и екипа като най-важен фактор на работното място за ИТ хората, установи проучване (снимка: CC0 Public Domain)

ИТ специалистите определено се различават от широко приетите стереотипи и очаквания за тях, дори с тези на мениджърите и HR-ите в сектора, сочат данните от проучване на платформата за обяви за работа DEV.BG, обработени от агенция BluePoint.

Резултатите еднозначно показват, че заплатата не е най-важното за ИТ хората, а също, че социалните придобивки определено не са толкова значими, колкото принципно ги поставят във фокус компаниите. Почти 30% от ИТ професионалистите всъщност нямат предпочитания за каква компания ще работят, а най-важно за тях е екипът, което значително изпреварва заплатата като фактор при избор на работодател.

Близо 30% от специалистите смятат, че до 3 години ще работят изцяло дистанционно, но по-значителната част от всички анкетирани всъщност искат да работят хибридно. Много голяма процент от ИТ професионалистите са доволни от баланса между работа и личен живот, което е несъмнено добра новина на фона на бурното развитие на сектора, липсата на кадри и оттам – натовареността на вече работещите в ИТ фирмите, коментират авторите на анализа.

ИТ хората смятат сектора, в който работят, за много добре развит. Традиционно липсата на кадри се приема за проблем пред индустрията, но в допитването някои от респондентите посочват като положително наличието на много свободни позиции и различни компании, които търсят служители. Евтината работна ръка също се определя от част от участниците като позитив, въпреки че все повече се говори за изравняване на заплащането с развитите страни в Западна Европа.

Специалистите споделят и вижданията си къде секторът не се справя толкова добре. На първо място те поставят липсата на достатъчно качествени кадри. Значителен процент респонденти поставят липсата на достатъчно български продуктови компании на второ място сред слабите страни на бранша.

В сектора отдавна се говори, че трябва по-голям фокус върху предприемаческата екосистема, стартиращите компании и развитието на собствени продукти. ИТ специалистите все още не виждат достатъчен напредък в тази посока. В топ 5 слаби страни е и това, че държавата не подпомага сектора. Сред несбъднатите очаквания са осигуряването на качествено обучение на кадри.

Запитани кои са трите най-важни неща за тях на работното място, близо 60% от респондентите поставят начело колегите и екипа. С това категорично оставят заплатата на второ място по значимост. В топ 3 влизат проектите и типа работа, а малко след това се нареждат възможностите за развитие в компанията. Веднага след това респондентите поставят мениджмънта на компанията.

Като най-голямо предизвикателство участниците в проучването посочват динамиката на работата и честата смяна на проектите. На второ място са високите технически изисквания и сложност на проектите, а в топ 3 основни предизвикателства попада и темата за комуникацията между хората и екипите.

Що се отнася до това в каква компания искат да работят, над половината от респондентите (56,5%) посочват, че предпочитат продуктова компания. Това, което прави впечатление обаче е, че за близо 30% от ИТ специалистите няма значение видът компания – биха работили и в продуктова, и в аутсорсинг организация. Относно произхода на фирмите – струва си да се отбележи, че над 40% не посочват предпочитание, а 18,4% заявяват, че искат да работят за българска фирма.

Запитани какво искат да знаят, преди да кандидатстват в дадена компания, ИТ хората споделят, че най-важно е да имат информация за естеството на работата. Веднага след това се нареждат проектите и продуктите, по които ще работят. В топ 3 попада и заплатата, която макар и да отстъпва първо място по важност, все още е значителен фактор при избор на ново работно място. А социалните придобивки – нещо, което компаниите традиционно поставят на фокус – за ИТ хората остават назад в класацията.

Близо 50% от анкетираните споделят, че най-важната им придобивка е допълнителното здравно осигуряване – нещо, което всички компании по принцип предлагат. Изненадва второто място при най-желаните социални придобивки, а именно – осигуряването на месечна карта за спорт. Този по-скоро незначителен разход за компаниите може да има тежест за ИТ специалистите при избор на бъдещ работодател пред друг, който не предлага такава придобивка. На третото място сред най-желаните бенефити се нареждат допълнителни дни отпуск към задължителните 20 годишно.

62,9% от ИТ хората очакват след три години да работят хибридно. Близо ⅓ (27%) от респондентите пък споделят, че ще работят изцяло отдалечено. Тези, които предпочитат да работят от офиса са само 8,3%.

Запитани как оценяват баланса работа – личен живот, респондентите в проучването декларират доста висока стойност – 4,13 от максимална 5. Това е чудесна новина, както за традиционно доста натоварените ИТ специалисти, така и за компаниите и хората, които се грижат за добруването на служителите си, заключават авторите на доклада.

Проучването The Voice of IT е проведено в периода януари-април 2022 г. с 20-минутни индивидуални онлайн интервюта сред 315 респондента, от които 66% мъже и 34% жени, като половината от всички имат опит над 10 години в сектора. В допитването са участвали хора от цялата страна, като най-голям процент са респондентите от София (66%), а 2,2% живеят и работят в чужбина.

Коментар