Forrester: AI може да повиши креативността в бизнеса

AI инструментите в бизнеса провокират по-нестандартно мислене, екипност и творчески подход (снимка: CC0 Public Domain)

Изкуственият интелект и неговите възможности продължават да се разширяват, като AI може да стимулира креативността у компаниите, твърдят анализаторите от Forrester. Според тях, инструментите за изкуствен интелект могат да провокират по-нетрадиционно мислене, да насърчат екипния дух и да подпомогнат сътрудничеството.

„Не става дума толкова за технологията, а за начина, по който използването на технологията улеснява сътрудничеството. То дава възможност различни роли да работят заедно за общата цел“, казва Диего Ло Джудис, вицепрезидент и главен анализатор на Forrester.

„Идентифицирането на възможностите за AI и изграждането на AI решения изисква различните заинтересовани страни – например учени по данните, експерти в различни бизнес-области, дизайнери, разработчици и тестери – да седнат на една маса, да обмислят, обсъждат и да оставят творческите идеи да потекат. Разрушават се традиционните изолирани корпоративни структури. Различните заинтересовани страни работят заедно за общите цели“, допълва Джудис.

AI като катализатор на творческия подход

За да подпомогне доброто сътрудничество и изобретателността в корпоративното пространство, AI може да стимулира нестандартното мислене, като предостави на потребителите повече данни. Това им позволява да идентифицират потенциално неразпознаваеми модели и тертипи. Същевременно така се намират допълнителни възможности, които вдъхновяват и провокират творческия подход.

Триизмерните визуализации на данните също могат да увеличат изобретателността на търговците и разработчиците, които искат да вземат решения и въз основа на констатациите на AI. Колкото по-усъвършенстван е AI, работещ с тези данни, толкова повече възможности и модели ще може да разпознае той в морето от налична информация.

Когато AI е интегриран в приложенията и подпомага автоматизирането на оперативните процеси в компаниите, екипите могат да се възползват от увеличената производителност, тъй като всеки служител работи с една и съща информация. По същия начин автоматизацията отнема всички времеемки задачи с повторяем характер, за да остави на хората пространство за творчество и креативно мислене. Тази автоматизация има и друго предимство: елиминира грешките при повторяемата, рутинна работа.

AI може да изпълнява програми за отстраняване на грешки. Така увеличава максимално способността за намиране на потенциални грешки и тяхното елиминиране с цел оптимизиране на процеса на предоставяне на крайния продукт. Освен това изкуственият интелект помага при създаването на безпрецедентни нови прогнозни модели. А те на свой ред позволяват на организациите и техните потребители да прибягнат към нови начини за подготовка за потенциално непредвидени резултати.

Креативност, интеграция, AI

За да се подпомогне разгръщането на креативността чрез повсеместно използване на AI, първо инструментите, базирани на AI, трябва да станат по-широко достъпни за работната сила като цяло. Това би дало на работниците повече възможности да се възползват от функциите и възможностите на AI.

Според експертите на Forrester, творческите възможности на потребителите за решаване на проблеми могат да бъдат стимулирани и от използването на AI ботове или цифрови близнаци на база AI. Подобни инструменти позволяват на потребителите лесно да експериментират и да тестват, което пък им дава повече време за фокусиране върху елементите, които се нуждаят от повече обмисляне и грижа.

„Облакът демократизира използването на интернет-базирани AI услуги, продукти и огромното количество източници на данни, които AI моделите обработват, за да осигурят по-добро цялостно разбиране на нещата и да увеличат изобретателността. 5G даде възможност на новите облачни технологии да осигурят повече AI мощност към мобилните устройства и IoT устройствата за всички“, каза Ло Джудис. „По-сложните приложения и решения, вдъхновени от AI, създадени от компаниите за техните служители или крайни потребители, сега са по-достъпни за всеки, който притежава мобилен телефон“.

Според Forrester, най-добрият начин за интегриране на AI и машинното обучение в предприятието е фокусирането ефективността. Насочвайки вниманието към това какъв е резултатът, а не колко време е вложено в постигането на дадени резултати, може да помогне да се постигне много по-добър ефект.

Коментар