Глобална фондация ще развива „дигиталното включване”

„Благодарение на Фондацията ще имаме възможност за постигане на напредък в ангажимента ни за изграждане на по-добър, приобщаващ и устойчив свят”, казва Чарлз Майърс, президент и главен изпълнителен директор на Equinix (снимка: Equinix)

Новосъздадена глобална фондация ще се фокусира върху напредъка на дигиталното включване – от достъп до технологии и свързаност до уменията, необходими за успех в днешния дигитализиран свят, съобщиха от доставчика на дигитална инфраструктура Equinix.

Фондацията на Equinix е частна неправителствена организация, която ще предлага финансиране на други организации, работещи за осигуряване на равен и приобщаващ достъп до технологии, свързаност и образование. Фондацията също така ще прави оценка на възможностите за екологична устойчивост – област от стратегическо значение за компанията.

Първоначалният финансов ангажимент на Equinix е в размер на 50 милиона щатски долара чрез принос на акции на компанията за Фондацията. Това ще ѝ позволи да се издържа самостоятелно.

В съответствие с насоките за управление на частни фондации, бордът на директорите на Фондацията на Equinix ще определя годишния бюджет за дарения всяка година, които ще покрият отпускането на безвъзмездни средства. Предвидена е и възможност служителите да удвоят даренията със собствени средства, както и дарения в отговор на настъпили кризи.

Фондацията планира също да прави инвестиции с дългосрочно влияние чрез спечелени приходи от лихви, които ще допълнят активите на Фондацията и ще подпомагат социални програми.

Служителите на компанията ще имат ключова роля в изграждането на Фондацията на Equinix. Те ще помогнат в идентифицирането и подкрепата на неправителствени организации и социални предприятия с дейност, насочена към преодоляване на дигиталното разделение на локално и глобално ниво.

Фондацията е част от стратегията за устойчивост Future First на Equinix, която помага за проправяне на път към по-достъпно, равностойно и устойчиво бъдеще по целия свят. През миналата година Equinix стана първата компания в сектора на центровете за данни, която пое ангажимент за постигане на климатична неутралност в глобален план до 2030 г.

„Фондацията на Equinix е важно средство за постигане на нашия ангажимент – към нас самите, нашите клиенти, инвеститори и общности, в които работим… Благодарение на Фондацията ще имаме възможност за постигане на напредък и в ангажимента ни за изграждане на по-добър, приобщаващ и устойчив свят”, коментира Чарлз Майърс, президент и главен изпълнителен директор на Equinix.

Коментар