Бош: Квантовите технологии са решаващи за технологичния суверенитет

Бош ще получи достъп до над 20 квантови компютри чрез облака на IBM, за да симулира нови материали-заместители на благородните метали и редкоземните елементи
(снимка: Бош)

Когато става въпрос за софтуер за квантови компютри, науката и индустрията в Германия заемат силна позиция в глобалната конкуренция със САЩ и Китай. Институтите за пазарни проучвания виждат голям потенциал в тази технология.

Boston Consulting Group смята, че пазарът на квантови компютри, заедно с новите продукти и услуги, ще достигне около 850 милиарда долара през следващите 15 до 30 години. Прогнозите за квантовата сензорна технология също са обещаващи: McKinsey очаква този пазар да нарасне до цели 7 милиарда долара през идните години.

„Квантовата технология е от решаващо значение за технологичния суверенитет на Европа. Важно е да не оставяме другите региони да се развиват сами, а без забавяне да разкрием индустриални области на приложение и да разработим бизнес модели”, заяви д-р Щефан Хартунг, председател на Управителния съвет на Бош, по време на ежегодната индустриална конференция на компанията в Берлин.

Бош си партнира с IBM в областта на квантовите компютри и ще получи достъп до над 20 супермодерни квантови системи чрез облака на американския ИТ гигант. Целта на компанията е да използва квантова компютърна симулация на материали, за да намери заместители на благородните метали и редкоземните елементи за въглеродно-неутралните задвижвания – електромотори и горивни клетки – през следващите десет години.

С помощта на бъдещите поколения квантови компютри Бош цели да определи свойствата на новите материали по начини, които биха затруднили конвенционалните компютри като време и сложност. Тъй като производителността на квантовите компютри ще се подобрява в бъдеще, ще стане възможно да се направят заключения относно специфичните свойства на новите материали за малка част от времето, необходимо на конвенционалните компютри.

Бош разполага с около 30 експерти в областта на квантовата сензорна технология и работи за ускоряване на нейната комерсиализация
(снимка: Бош)

Освен от новите материали за горивни клетки, Бош се интересува и от нови магнити за електродвигатели, които са по-леки, по-компактни, по-ефективни и по-достъпни. Тези нови материали обещават да бъдат по-екологични от редкоземните елементи.

В момента Бош разполага с около 30 експерти, работещи в областта на квантовата сензорна технология и квантовите изчисления. От началото на тази година стартъп на Бош работи за ускоряване на комерсиализацията на квантовите сензори. Компанията провежда изследвания в тази област от години и играе водеща роля в международен план.

Подобно на квантовите компютри, и квантовите сензори имат огромен потенциал. Те постигат безпрецедентна прецизност в сравнение с конвенционалните MEMS сензори (микроелектромеханични сензори). В обозримо бъдеще ще е възможно те да се използват за постигане на 1 000 пъти по-висока точност на измерване.В медицината, например, квантовите сензори ще спомагат за по-прецизно и лесно диагностициране на неврологични състояния като болестта на Алцхаймер. Те също така ще могат да усещат нервните импулси и по този начин да задвижват медицински протези и да дават възможност за контрол чрез мисълта във виртуалната реалност.

„С нашите активности в областта на квантовите сензори и партньорството с IBM в изследователската дейност ние създаваме технология “за цял живот”, в най-добрия смисъл”, заяви Хартунг.

Коментари по темата: „Бош: Квантовите технологии са решаващи за технологичния суверенитет”

добавете коментар...

  1. Българин

    Квантовия бит предоставя решение за определени типове задачи. По-голямата част от алгоритмите работят на принципа на “квантовата бомба” като ползват единствено два ефекта от квантовата механика – суперпоцизията на квантовите частици и квантовото заплитане. От там вече нещата могат да се доведат до математически модел, който позволява дадена оптимизационна задача, да бъде решена в пъти по-бързо от класически компютър. Наистина основното предимство е в решението на оптимизационни задачи, където от N на брой решения, трябва да се намери оптималното, на база някакви изисквания.

Коментар