Red Hat: Дигиталната трансформация е неизбежна

Архитектурата на бъдещето е отворена и гъвкава, хибридна и мулти-облачна, подчерта Станислав Лесчински, мениджър корпоративни продажби за региона ЦИЕ в Red Hat
(снимка: Мария Малцева / TechNews.bg)

Около 500 милиона нови приложения ще бъдат пуснати през следващите три години от разработчиците в световен мащаб. Това определя неизбежността на дигиталната трансформация. Девизът днес е „разработвай софтуер или умри”. Затова за компаниите е от жизненоважно значение да умеят да изградят собствена софтуерна „фабрика” и да я управляват успешно, заяви Станислав Лесчински, мениджър корпоративни продажби за региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) в Red Hat. Той бе лектор на десетото юбилейно издание на форума „IT Compass 2022”, организиран от IBS България.

Основните предизвикателства пред съвременните ИТ са концентрирани в следните три сфери: архитектура (т.е. технологии), процеси и култура (хората в компанията), обобщи Лесчински. Цялата сложност на тези проблеми се разглежда  при условието и с разбирането, че най-важни са хората, а не технологиите. От трите посочени предизвикателства културните имат най-голям дял – 63 на сто, след тях са процесите с 51% и технологиите с 41%, според данните от проучвания за 2020 г., но все още са валидни като тенденция.

Този висок процент на изброените предизвикателства изисква полагане на усилия за преодоляването им. Разбира се, клиентското преживяване е на първо място, като се търси по-бърза реализация при повече функционалност и намалено време за пускане на продукти и решения на пазара. Увеличават се и изискванията за по-високо качество, за повече автоматизация на процесите, за планиране в дългосрочна перспектива и др.

Хората

Относно предизвикателствата, свързани с работата на хората в дадена организация в контекста на културата, въпросът е как да си осигурим подготвени и мотивирани кадри за екипа ни, обясни лекторът. Оказва се, че финансовият сектор доскоро е бил най-привлекателен – всички са искали да работят в банка. Но това вече не е така, през последните 10 години банките се дигитализираха и все по-трудно привличат млади таланти. А университетите обучават студенти за професии, които вече не се търсят и не са привлекателни, което се превръща в основен проблем. Лесчински цитира пример как в Полша водеща банкова институция е построила съвсем нова сграда на 100 км от Варшава, в която да приложи иновациите в сферата на мобилното банкиране. Но подобни примери са все още изключение, посочи той.

„Най-голямата слабост на повечето софтуерни компании е свързана с приемането на неуспеха”, сподели Станислав Лесчински пред аудиторията на IT Compass 2022
(снимка: Мария Малцева / TechNews.bg)

„Сложността, която ни възпрепятства при търсене на решение, е фактът, че нашата корпоративна култура е изградена върху наследството ни. Очакваме, че това наследство ще е гъвкаво по отношение на промените. Обикновено не сме наясно с предизвикателствата пред дигиталната трансформация. От собствения си опит съм установил, че най-голямата слабост на повечето софтуерни компании е свързана с приемането на неуспеха. Типично е да работим с оценка на грешките, които допускаме в работата”, сподели Лесчински. Според него, бързото въвеждане на иновациите води до реални бизнес резултати. Етапите са експерименти, създаване на сплотен екип и накрая идват иновациите.

Процесите

Що се отнася до процесите, предизвикателствата, свързани с тях, могат да се опишат със закона на Конуей, който гласи: „Организациите, които създават системи, са ограничени да произвеждат структури, които са копия на комуникационните структури на тези организации”. Основното предизвикателство тук е да успеем да променим ситуацията, за да сме сигурни, че сме в състояние да внедрим новите приложения – и то при условие, че този закон действа. Той е дефиниран през 1967 г. и все още е валиден, защото е много трудно да се преодолеят ограниченията, наложени в дадена организация и в частност в ИТ отделите. Тук е мястото да се акцентира върху значението на лидерството, което е в основата на въвеждането на иновативните решения и преодоляването на инерцията от наследените модели на работа в конкретната компания.

Технологията

Все още предизвикателство номер едно си остава технологията, която е с 41 на сто значимост за организациите, според данните на Red Hat. Архитектурата на бъдещето, според водещия софтуерен разработчик, е отворена и гъвкава, хибридна и мулти-облачна, като всички процеси са подсигурени от гледна точка на сигурност и стабилност. Чрез автоматизиране на процесите се минимизират грешките. Така се постига и ускоряване на доставката на традиционните приложения, поясни Лесчински.

„Когато правите избор, той трябва да е с дългосрочна перспектива, да мислите какво ще се случи в период от 5-10 години напред, какво и кой ще работи с дадена технология. Това, което градите днес, определя какво ще е възможно в бъдеще”, обобщи в заключение мениджърът от Red Hat.

Рада Станева

Рада Станева

Коментари по темата: „Red Hat: Дигиталната трансформация е неизбежна”

добавете коментар...

  1. Anonymous

    Неизбежна е, но няма да просъществува дълго, защото няма да издържи на природните промени.

Коментар