МЕУ: технически невъзможно е видеоизлъчване от изборите в реално време

Качеството на връзката най-вероятно няма да позволява видео излъчване от изборите в реално време, заявиха от МЕУ (снимка: CC0 Public Domain)

Използването на мобилни устройства за видеонаблюдение и видеозаснемане в края на изборния ден е единственото изпълнимо решение за този кратък период от време. Това каза Ангел Петров, главен секретар на министерство на електронното управление, по време на заседание на постоянната комисия по административно обслужване и общинска администрация към Националното сдружение на общините в България.

Отпадна възможността да се използват камерите в училищата след анализ на МЕУ, който показва, че от 12 000 секции в страната 45 на сто от тях не са в действащи училища, обясни Петров. Той подчерта, че всяко мобилно устройство ще бъде снабдено с дейта карта за мобилен интернет към съответния оператор. Допуска се и възможността в част от избирателните секциите да няма такава свързаност.

След среща на мобилните  оператори с ръководството на МЕУ стана ясно, че около 85 на сто от секциите ще бъдат покрити с надеждна връзка. В останалите 15 на сто от секциите качеството на връзката най-вероятно няма да позволява излъчване в реално време, заяви Ангел Петров.

По неговите думи, „липсата на техническа възможност за осигуряване на интернет свързаност в дадено населено място трябва да се приеме като техническа невъзможност за осигуряване на видеоизлъчване в реално време”. В тези случаи от секциите, които по различни причини не излъчват видеопоток в реално време, приоритетно ще се сваля и публикува видеозаписът от самото устройство, така както е записано и в Решение №1603 на ЦИК.

По време на срещата бе разяснено, че мобилните устройства ще имат инсталирано приложение, разработено от „Информационно обслужване” АД, което ще осигурява видеоизлъчването и видеозаснемането след края на изборния ден. Благодарение на MDM (Mobile Device Management), мобилното устройство ще може да изпълнява само една функционалност – видеонаблюдение и видеозаснемане.

След приключване на изборния ден и преди началото на преброяването, председателят на СИК включва мобилното устройство и сканира предварително подготвен QR код, който съдържа персонализирана информация за конкретната секция и активира приложението за видеоизлъчване и видеозаснемане.

Един ден преди изборите на 2 април мобилните устройства, като част от пакета изборни книжа, ще бъдат предадени на СИК заредени, инсталирани и конфигурирани. Ще бъдат разработени и обучителни материали, които включват документална инструкция и видеоклип.

Видеонаблюдението и видеозаснемането не трябва да се абсолютизира и не може да се използва за касиране на изборните резултати, каза Ангел Петров. Това е една допълнителна защита и още един инструмент за гарантиране на прозрачността на  изборния процес, подчерта той.

Коментари по темата: „МЕУ: технически невъзможно е видеоизлъчване от изборите в реално време”

добавете коментар...

  1. Фофу

    Ами излъчването може да става, но видео записите са добра идеЪ.

Коментар