Плаващи паркове могат да осигурят една трета от световното електричество

Макар и по-скъпи от наземните инсталации, плаващите паркове са ефективно решение
(снимка: Profine Energy)

Плаващите слънчеви панели биха могли да генерират близо 10 000 тераватчаса електроенергия годишно – това е една трета от световното потребление. Същевременно те могат да предпазят над 100 кубически километра вода от изпаряване, показва скорошен анализ, публикуван в Nature Sustainability.

Международният екип от изследователи зад това проучване установи също, че макар и по-скъпи от наземните инсталации, плаващите паркове са ефективно решение, тъй като:

  • панелите ограничават изпарението на водата;
  • водата охлажда панелите, което им позволява да работят по-ефективно при по-топъл климат и сезони;
  • плаващите панели защитават местната флора и фауна, тъй като ограничават вредния цъфтеж на водораслите във водоизточниците.

Новото изследване върху слънчевата енергия се различава от предишните проучвания, защото използва данни на глобална база и актуален модел за фотоволтаичната производителност при различни условия на околната среда, разработен от Sandia National Lab на Министерството на енергетиката на САЩ.

Екипът също така е получил и анализирал данни за температури, слънчева радиация и скорост на вятъра в продължение на две десетилетия от две различни сателитни системи за наблюдение на Земята.

Изграждането на подобен иновативен плаващ соларен парк у нас е в процес на проучване от Profine Energy – съвместна компания между германските Wirth Gruppe и Profine Group. Потенциалната инвестиция в проекта на язовир Огоста, област Монтана, може да достигне 1 млрд. евро.

„Проектът в Монтана може да бъде най-големият в Европа и да допринесе за спестяване на водни ресурси, като същевременно стимулира местното и регионално енергийно и икономическо развитие. Ако проектът се осъществи, този район буквално ще претърпи разцвет, тъй като ще бъдат открити стотици нови работни места, както и много нови производствени мощности”, каза д-р Петер Мрозик, собственик и CEO на Profine Energy.

Пред развитието на соларния енергиен сектор в България обаче има големи законови пречки, смята енергийният експерт инж. Димитър Белелиев, който е председател на УС на Българската асоциация на електротехниката и електрониката.

„Програмата за подпомагане на домакинствата за изграждане на фотоволтаични инсталации е доста сложна, с много изисквания и условия”, обясни той в интервю за БНР и посочи, че процедурата трябва да бъде опростена – както за домакинствата, така и за бизнеса.

Експертът коментира и темата за плаващите фотоволтаични проекти и ги определи като заслужаващи обществената подкрепа, като посочи, че България трябва да приветства подобни иновации. „Голяма част от българските земи глупаво ги използваме и ще ги използваме за фотоволтаици, вместо да ги използваме за земеделие или нещо друго”, допълни инж. Белелиев.

За България наличието на плаващ соларен парк е от стратегическо значение, защото ще допринесе за местния икономически растеж поради пълното разчитане на местни вериги за доставка и подизпълнители. Освен това ще помогне на страната да изпълни задълженията си към Европейския съюз по отношение на зеления преход.

Коментар