Гладът за уеб-свързаност и високи скорости обещава бум на сателитния интернет

Телекомите, транспортът и логистиката, свързаните автомобили бързат да се възползват от възможностите на спътниковите уеб-комуникации (снимка: CC0 Public Domain)

Сателитният интернет – това е пазар, оценяван на 4 милиарда щатски долара за 2023 г., който ще достигне 17,1 милиарда долара до 2028 г. Малко други сегменти могат да се похвалят с подобен средногодишен растеж – цели 33,7%! Навлизането на тази технология e трансформиращ момент за цялата комуникационна индустрия, но и за други видове бизнес, обясняват анализаторите от Markets and Markets.

Появата на сателитния интернет преобразява комуникациите и наземните мрежи, осигурявайки подобрена свързаност и възможност за по-широк набор от приложения в различни сектори. Чрез използване на усъвършенствани сателитни системи, като например тези със спътници в ниска околоземна орбита (LEO), сателитният интернет дава възможност за разширяване на възможностите на наземните 5G мрежи, за да достигнат дори до най-отдалечените и предизвикателни кътчета на света.

Тази интеграция дава възможност за осигуряване на високоскоростна свързаност с ниска латентност за поддържане на критични комуникации и приложения в сектори като телекомуникации и клетъчни връзки, медии и развлечения, бизнес и предприятия, търговия на дребно и потребители, авиация, морски кораби, транспорт и логистика, както и научни изследвания и разработки.

Свързаност навсякъде и при всякакви обстоятелства

Със способността да установява надеждни връзки в райони, където разгръщането на наземна инфраструктура е непрактично или икономически нежизнеспособно, сателитният интернет има голям потенциал за преодоляване на цифровото разделение и осигуряване на безпроблемна комуникация дори в най-взискателните сценарии. Освен това интегрирането на сателитен интернет с наземни мрежи подобрява цялостната устойчивост и резервираност на комуникационните системи.

Сателитните връзки могат да служат като резервна възможност по време на прекъсване на мрежата или при бедствия и аварии. Това улеснява бързото възстановяване на свързаността и позволявайки вземането на критични решения в комуникационните, командните и контролните центрове.

LEO сателити най-вече

От гледна точка на орбитата сателитите в ниска земна орбита, т. нар. LEO сателити, ще бележат най-бързия растеж на пазара на сателитен интернет от 2023 г. до 2028 г. LEO сателитите, разположени много по-близо до Земята, отколкото техните геостационарни аналози, са способни на по-бързо предаване на сигнал за данни, намалявайки времето, необходимо на данните за пътуване между потребителите и сателитите. Това решаващо подобрява производителността на приложенията в реално време като видеоконференции, онлайн игри и други интерактивни услуги.

С нарастване на търсенето на бързи и динамични онлайн изживявания, намалената латентност, предлагана от сателитите LEO, ги позиционира като безупречно решение за посрещане на тези еволюиращи нужди от свързаност, което стимулира приемането им на пазара на сателитен интернет.

Водещи индустрии-потребители

Търговският сегмент в рамките на пазара на сателитен интернет ще се развива най-динамично, тласкан от нарастващото търсене на подобрена свързаност и усъвършенствани комуникационни решения. С други думи, сателитният интернет ще е решаващ за разширяването на телекомуникациите.

Сателитната интернет технология позволява на телекомуникационните оператори да разширят покритието си и да осигурят високоскоростна връзка до отдалечени и недостатъчно обслужвани райони. Това може да спомогне за преодоляване на дигиталното разделение и да отключи нови икономически възможности в региони, които преди са имали слаби връзки.

Транспортната и логистичната индустрия са следващите най-активни бизнеси, когато става дума за сателитен интернет. Те ще разчитат на него, за да оптимизират дейностите си, да подобрят видимостта на веригата за доставки и да дадат възможност за интелигентни логистични решения. Свързаните превозни средства, автономните транспортни системи и възможностите за проследяване в реално време трансформират начина, по който стоките се транспортират и управляват.

Регион-шампион: Северна Америка

За разлика от много други технологии, където водеща роля за развитието ще имат азиатските райони, при сателитния интернет се очаква северноамериканският пазар да допринесе с най-голям дял за развитието. Налице са убедителни фактори. Нарастващото търсене на високоскоростен интернет в селските и отдалечените региони, където разгръщането на наземна инфраструктура е предизвикателство, подчертава необходимостта от рентабилни решения като сателитен интернет.

Ръстът в стрийминг услугите засилва желанието за бърза свързаност и сателитният интернет се очертава като жизнеспособна опция за доставка на видео съдържание до райони с недостатъчно обслужване. По същия начин възходът на онлайн игрите и на интернета на нещата (IoT) разпалват необходимостта от бързи и надеждни връзки, особено на отдалечени места.

Коментар