Водородът и улавянето на CO2 не спират глобалното затопляне

През последните две години планетата се е затоплила с 1,2°C
(снимка: CC0 Public Domain)

Улавянето на въглерод от атмосферата и използването на водородно гориво няма да спасят Земята от глобалното затопляне, предупредиха експерти от Международната агенция по енергетика (МАЕ) в нов доклад относно постигането на въглеродна неутралност до 2050 г. 

Агенцията вече не разчита на недоказани технологични решения като широкото използване на водородно гориво и улавяне на въглероден диоксид от атмосферата, отбелязва The Verge в анализ на доклада. Вместо това експертите препоръчват увеличаване на усилията за преход към възобновяема енергия и отказ от изкопаемите ресурси.

Според плановете на МАЕ от 2021 г., за да предотврати повишаването на средните температури на Земята с 1,5 °C над прединдустриалните нива, светът трябва да се откаже от инвестициите в нови проекти за добив и използване на изкопаеми горива. Сред редица стъпки за постигане на въглеродна неутралност до 2050 г., заедно с прехода към възобновяеми енергийни източници, беше препоръчано преминаване към водородно гориво и създаване на системи за улавяне на въглероден диоксид в производствените процеси.

През двете години от публикуването на плана планетата се е затоплила с 1,2°C и е на път да се затопли над критичното ниво от 1,5°C, определено от Парижкото споразумение за климата, до 2050 г. През същото време водородните технологии и обещаващите решения за улавяне на въглероден диоксид не успяха да се развият до зряло ниво.

Стана очевидно, че в краткосрочен и средносрочен план подобни решения няма да могат да спасят Земята от глобалното затопляне и вече не може да се разчита само на тях. И ако преди това МАЕ очакваше намаляване на емисиите с до 50% от новите технологии, сега прогнозата за ефекта от въвеждането им е намалена до 35%.

Докладът посочва, че „производството на водород е по-скоро климатичен проблем, отколкото климатично решение”. Но водорода се възлагат надежди да намали емисиите от тежкия транспорт, който замърсява най-много атмосферата – авиация, корабоплаване, железопътен транспорт и камиони. Но за производството на водород се използва основно природен газ, което води до увеличаване на емисиите на парникови газове в атмосферата.

Добрите намерения са неизпълними със съвременните технологии за производство на водород. Докато това не се промени, екологичните ползи от водородното гориво остават доста съмнителни и експертите признават това. Ето защо в новите планове на МАЕ прогнозата за дела на тежкотоварния автомобилен транспорт по пътищата през 2050 г., използващ горивни клетки, е ревизирана с 40% в сравнение с плановете за 2021 г.

По същия начин прогнозите за улавяне на въглерод от производството на енергия са понижени с 40%. „Историята [за улавянето на въглерод] досега до голяма степен е свързана с неизпълнени очаквания”, признава МАЕ в новия си доклад. Министерството на енергетиката на САЩ е похарчило стотици милиони долари за неуспешни проекти за улавяне на въглерод, до голяма степен поради „фактори, влияещи върху икономическата им жизнеспособност”, констатира федерален регулаторен доклад.

„Премахването на въглерода от атмосферата е много скъпо. Трябва да направим всичко възможно, за да спрем изпускането му в атмосферата”, казва изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол в прессъобщение. Според него, тези технологии могат да се използват само в критични случаи, когато няма друга възможност.

Вместо непроверени технологии, МАЕ препоръчва утрояване на световния капацитет за възобновяема енергия, което на първо място ще спре генерирането на затоплящо планетата замърсяване. Очаква се разходите за чиста енергия да се удвоят повече от 1,8 трилиона долара тази година до 4,5 трилиона долара в началото на следващото десетилетие.

Енергийната ефективност трябва да се удвои за същия период от време, а най-богатите страни в света трябва да достигнат нулеви нетни емисии в рамките на няколко години след постигане на глобалната цел за 2050 г.

Ще бъде ли чут гласът на експертите? Съединените щати активно усвовяват бюджетни средства за разработка на технологии за улавяне на въглероден диоксид от атмосферата и газове, свързани с производството. И други от развитите икономики вървят по този път. Очакват се резултатите.

Коментар