Центровете за данни купуват ускорители с бясно темпо

Търсенето на ускорители за центрове за данни ще расте с над 33%
(снимка: Nvidia)

Глобалният пазар на ускорители за центрове за данни ще нарасне с порядък до 2030 г., според прогноза на Research and Markets. Анализаторите смятат, че търсенето на такива решения се обяснява с бързото развитие на AI сегмента, продължаващото прехвърляне на корпоративните натоварвания към облака, разширяването на 5G мрежите и други фактори.

Световната индустрия за ускорители на центрове за данни се оценява на около 33,4 милиарда долара през 2022 г. и се очаква да расте със средногодишен темп (CAGR) от 34,2%, достигайки 351,5 милиарда долара през 2023 г., тоест ще се увеличи с порядък.

В сегмента на GPU-базираните ускорители Markets and Markets прогнозира CAGR от около 32,1%. Ако тези очаквания се изпълнят, до края на това десетилетие разходите в сегмента ще нараснат до $128,5 милиарда. CAGR в сегмента на CPU-базираните ускорители през разглеждания период ще бъде 36,1%. Наблюдава се ръст и в търсенето на FPGA решения.

През 2022 г. около една трета от целия обем пазара на ускорители за центрове за данни се пада на Съединените щати – приблизително $10,6 млрд. В Китай се очаква CAGR от 33% до 2030 г., в резултат на което пазарът ще достигне $58 млрд.

Сред другите бързо развиващи се географски региони анализаторите от Research And Markets посочват ​​Япония и Канада, където CAGR се очаква да бъде съответно 30,4% и 29,2% в периода 2022-2030 г. На европейския пазар Германия ще покаже среден годишен ръст от около 23,9%.

Коментар