Генеративният AI трябва да „подсили“ работните места

Ефектите от навлизането на генеративните AI върху заетостта вероятно ще се различават значително при мъжете и жените, според Международната организация на труда (снимка: CC0 Public Domain)

Генеративните алгоритми с изкуствен интелект следва да подсилят съвременното работно място, а не да унищожат заетостта. Тяхната задача е да автоматизират служебните задачи, а не да изземат ролята на хората. Ако това разбиране залегне в процесите на внедряване на генеративни AI, хората няма да имат основание да се безпокоят от загуба на работните си места, а ежедневната им дейност ще бъде значително облекчена и ускорена.

Повечето работни места и индустрии са само частично обхванати от механизмите за автоматизация. В светлината на навлизането на генеративните AI е по-вероятно служебните позиции да бъдат допълнени, а не заменени от най-новата вълна на изкуствения интелект, според Международната организация на труда (МОТ). Следователно въздействието от навлизането на технологията няма да бъде свързано с унищожаване на заетостта, а по-скоро с потенциална промяна в качеството на работата, най-вече повишаване на ефективността.

Чиновническата работа е категорията заетост, при която може да се очаква най-голямо подобрение на производителността в резултат на навлизането на генеративните алгоритми. Близо четвърт от задачите в тази сфера се считат за такива, които могат да се автоматизират чрез генеративния изкуствен разум, според МОТ.

5,5% от общата заетост в страните с високи доходи може да бъде обхваната от автоматизиращите ефекти на технологията, докато в страните с ниски доходи „рискът“ от автоматизация засяга само около 0,4% от работните места. От друга страна потенциалът за подобряване на дейностите е почти еднакъв в различните страни. Комбинацията от тези два фактора предполага, че при наличието на правилните политики новата вълна на технологична трансформация може да донесе съществени ползи за развиващите се страни.

Потенциалните ефекти от навлизането на генеративните AI вероятно ще се различават значително при мъжете и жените, според проучването. Дамските работни места ще бъдат два пъти по-силно повлияни от автоматизацията. Това се дължи на силното присъствие на жените в чиновническата работа, особено в страните с високи и средни доходи. Тъй като чиновническите позиции традиционно са важен източник на заетост за дамите, излиза, че определени чиновнически позиции може и никога да не се появят в страните с по-ниски доходи.

Изглежда, че социално-икономическите въздействия от навлизането на генеративния AI до голяма степен ще зависят от това как се управлява неговото разпространение. МОТ аргументира необходимостта от разработване на политики, които да станат основа за „организиран, справедлив и консултативен преход“. Гласът на работниците, обучението, създаването на необходимите модерни умения и адекватната социална защита ще бъдат ключови за управлението на прехода. В противен случай съществува риск само няколко, добре подготвени държави и участници на пазара да се възползват от новата технология.

Почти половината от хората в различните индустрии по света очакват генеративният изкуствен разум да бъде катализатор за създаване на работни места, според Доклад за бъдещето на работните места за 2023 г. на Световния икономически форум. Едновременно с това 23% от представителите на икономиката очакват, че ИИ ще стимулира „разместването“ на работните места. Това не означава непременно загуба на позиции и заетост. По-скоро става дума за промяна в ролите и уменията, необходими за тяхното изпълнение.

Индексът на работните тенденции на Microsoft за 2023 г. също доведе до подобни констатации. Анализът разкри, че 70% от работещите хора с радост биха делегирали задачи на AI, за да облекчат натовареността си.

Следователно предизвикателството на прехода се крие в хармонизирането на потенциала на генеративния изкуствен разум с този на работната сила. Организациите трябва да внедрят нови стратегии за управление на талантите си. Те имат нужда да подготвят хората си за новите начини на работа. Промяната включва инвестиране в преквалификация и повишаване на квалификацията на работниците и дори набиране на нови таланти за нововъзникващите работни места. Тези, които могат безпроблемно да интегрират генеративен AI, безспорно ще имат конкурентно предимство.

При всички положения, според МОТ, „резултатите от технологичния преход не са предварително определени. Хората са тези, които стоят зад решението за внедряване на въпросните технологии и хората трябва да ръководят процеса на преход“.

Коментар