Колко ще порасне соларният пазар до края на годината?

Бурният растеж на фотоволтаичния сектор може би ще забави темпове и ще достигне “плато” тази година (снимка: CC0 Public Domain)

Светът навярно ще инсталира около 574 GW нови фотоволтаични мощности тази година, според скорошен доклад за глобалните фотоволтаични тенденции от BloombergNEF. Анализът сочи, че новите слънчеви инсталации са достигнали 444 GW през 2023 г., което значително надхвърля предишната прогноза от около 413 GW.

Изследователската фирма заяви, че очаква новите глобални фотоволтаични инсталации да достигнат 627 GW през 2025 г. и 672 GW през 2026 г. След това евентуално ще нараснат допълнително до 718 GW през 2027 г. и до 722 GW през 2028 г. По-нататък? За 2029 г. и 2030 г. фирмата прогнозира годишен ръст на фотоволтаичните системи от 820 GW и 880 GW, съответно.

Тези цифри се различават значително от прогнозите, публикувани от Wood Mackenzie през януари. Анализаторската фирма Wood Mackenzie прогнозира, че слънчевата индустрия ще премине от етапа на бърз растеж към по-бавно развитие, защото е вече зряла индустрия през 2024 г. Според прогнозите на WM, средният годишен растеж ще бъде „плато“ през следващите осем години, като противопоставяне на тенденцията на бърз растеж през последното десетилетие.

Между 2024 г. и 2032 г. се очаква глобалните слънчеви инсталации да достигнат средно около 350 GW всяка година, достигайки пик от 371 GW инсталирана слънчева енергия през 2025 г. и 2030 г. „От 2024 г. нататък индустрията официално е преминала пиковата точка и сега ще се характеризира се с по-бавен растеж. Глобалният фотоволтаичен пазар все още е многократно по-голям, отколкото беше дори преди няколко години, но е естествено растежът на индустрията да се забави, докато узрява“, се казва в доклада.

Все по-трудни прогнози

Занапред предвижданията за пазара ще стават все по-трудни и по-сложни, казват анализаторите. „Предизвикателството при правенето на прогнози е, че ако продължите да си представяте растежа с настоящите темпове, в крайна сметка ще излезе, че целият свят ще бъде покрит със слънчеви панели“, казва Джени Чейс, соларен анализатор в BloombergNEF.

Един от факторите за това е насищането на пазара и спадането на цените на електроенергията. Все по-често се стига до „отрицателни“ цени и това прави пазара труднопредвидим. При изобилие от слънце или вятър ще се радваме на ниски цени на електроенергията. От друга страна, съхранението на енeргия все още не е добре развито. Подобен шарен пейзаж поставя много въпросителни пред инвеститорите.

„В тази нова ера на соларен растеж компаниите ще трябва да бъдат по-усърдни и фокусирани от всякога. Конкуренцията между доставчиците ще се засили и подобренията в ефективността ще бъдат от решаващо значение за запазването на печалбата”, казват от WM.

Европа, която отбеляза годишен ръст на инсталациите от 38% през 2022 г. и 26% през 2023 г., се очаква да отчита среден годишен ръст от 4% през следващите пет години. Докладът на WM цитира скок в цените на дребно с отминаването на енергийната криза, забавянето на растежа на разпределената слънчева енергия и ограниченията на капацитета на мрежовата инфраструктура за забавянето.

Време за разплата?

Анализаторската фирма също така прогнозира, че производството на слънчева енергия ще бъде изправено пред „разплата“ през 2024 г. Пазарната експанзия се движи главно от Китай, чийто капацитет за производство на модули вече надвишава почти три пъти световното търсене. Това свръхпредлагане тласка Китай към рекордно ниски цени на модулите и Wood Mackenzie казва, че по-евтините китайски модули ще затруднят плановете на много страни за изграждане на вертикално-интегрирани местни слънчеви вериги за доставки.

Докладът прогнозира, че много от съоръженията, които в момента са на етап планиране, няма да успеят да се материализират, докато вече съществуващите съоръжения ще изпитат трудности да останат в бизнеса, тъй като нивата на използване намаляват.

„Това не е нещо ново – производството на слънчева енергия е известно като изключително предизвикателен бизнес. Но секторът никога не е бил толкова голям. Със забавянето на растежа на глобалното търсене, производителите ще трябва да бъдат колкото се може по-иновативни, ако искат да останат действащо предприятие“, се посочва в доклада.

Коментар