ЕС прие революционен закон за изкуствения интелект

„Днес всъщност беше – без да преувеличавам – исторически ден. Приехме Закона за изкуствения интелект, първият по рода си закон в света, който гарантира ориентиран към човека, иновативен и безопасен изкуствен интелект за нашите граждани и предприятия”, заяви Петра де Сутер, белгийски вицепремиер и министър на телекомуникациите (снимка: EU Council / X)

Държавите-членки на Европейския съюз дадоха вчера окончателното си съгласие за първия голям закон за регулиране на изкуствения интелект, докато институциите по света се надпреварват да въвеждат ограничения за AI технологията.

Съветът на ЕС заяви, че е одобрил Закона за изкуствения интелект – революционен регулаторен акт, който определя всеобхватни правила относно AI технологията. „Приемането на закона за изкуствения интелект е важен крайъгълен камък за Европейския съюз”, каза Матийо Мишел, държавен секретар по цифровизацията на Белгия.

„С акта за AI Европа подчертава важността на доверието, прозрачността и отчетността при работа с нови технологии, като в същото време гарантира, че тази бързо променяща се технология може да процъфтява и да стимулира европейските иновации”, добави Мишел.

Основан на риска подход

Законът прилага основан на риска подход към изкуствения интелект, което означава, че различните приложения на технологията се третират по различен начин в зависимост от възприеманите заплахи за обществото. Така например, законът забранява AI приложения, които се считат за „неприемливи” по отношение на тяхното ниво на риск.

Подобни приложения разполагат с т.нар системи за „социално оценяване”, които класират гражданите въз основа на обобщаване и анализ на техните данни, прилагат емоционално разпознаване на работното място и в училищата и др.

Високорисковите AI системи обхващат автономни превозни средства или медицински устройства, оценявани според рисковете, които представляват за здравето, безопасността и основните права на гражданите. Те също така включват AI приложения във финансовите услуги и образованието, където има риск от пристрастия, вградени в алгоритмите.

Големите американски фирми на фокус

Матю Холман, партньор в адвокатската кантора Cripps, коментира пред CNBC, че правилата ще имат големи последици за всяко физическо или юридическо лице, което разработва, създава, използва или препродава изкуствен интелект в ЕС – като американските технологични фирми са в светлината на прожекторите.

„Изкуственият интелект на ЕС не прилича на никой друг закон на планетата”, каза Холман. „За първи път се създава подробен регулаторен режим за AI”.

“Американските технологичните гиганти следят отблизо този развиващ се закон”, добави Холман. „Имаше много финансиране за публични генеративни AI системи, които ще трябва да осигурят съответствие с новия закон, който на някои места е доста тежък”.

Комисията на ЕС ще има правомощието да глобява компании, които нарушават Закона за изкуствения интелект, с до 35 милиона евро (38 милиона долара) или 7% от годишните им глобални приходи – което от двете е по-високо.

Дълъг път до изпълнението

Промяната в законодателството на ЕС идва след пускането на ChatGPT от OpenAI през ноември 2022 г. Длъжностните лица осъзнаха по това време, че в съществуващото законодателство липсват подробностите, необходими за справяне с разширените възможности на възникващата генеративна AI технология и рисковете около използването на материали, защитени с авторски права.

Законът налага строги ограничения върху генеративните AI системи, наричани от ЕС AI с „общо предназначение”. Те включват изисквания за спазване на закона за авторското право на ЕС, разкриване на прозрачност относно начина на обучение на моделите, рутинно тестване и адекватна защита на киберсигурността.

Но ще отнеме известно време, преди тези изисквания действително да започнат да действат, според Деси Савова, партньор в Clifford Chance. Ограниченията върху системите с общо предназначение няма да започнат до 12 месеца след влизането в сила на Закона за изкуствения интелект, смята тя.

И дори тогава генеративните AI системи, които в момента са налични в търговската мрежа, като ChatGPT на OpenAI, Gemini на Google и Copilot на Microsoft, получават „преходен период”, който им дава 36 месеца от деня, в който законът влезе в сила, за да приведат технологията си в съответствие със законодателството.

„Беше постигнато споразумение по Закона за изкуствения интелект – и този правилник е на път да стане реалност”, каза Савова. „Сега вниманието трябва да се насочи към ефективното прилагане на закона”.

Коментар