БСК: Защо само от индустрията се очаква солидарност?

Популизмът води до намаляване на конкурентоспособността на българската икономика, подчерта БСК в свое изявление по повод мерките срещу кризата

Популизмът води до намаляване на конкурентоспособността на българската икономика, подчерта БСК в свое изявление по повод мерките срещу кризата

Положението на българските граждани е тежко и, за голямо съжаление, дори управляващите като че ли не осъзнават в пълна степен сериозността на ситуацията. Основания за подобен извод ни дават неколкократните изявления за мерки, които имат по-скоро популистки характер, отколкото да дават реалистичен изход от кризата, в която обществото ни се намира, заяви БСК в позицията си относно мерките в кризата. 

„Призоваваме служебното правителството и синдикатите да ограничат популистката реторика и действия. Вместо това, трябва да се пристъпи към прилагане на прагматични мерки за възстановяване на българската икономика”, гласи изявлението.

БСК вижда популизъм основно в три основни посоки:

1. По нататъшно намаляване на вече субсидираните цени на електроенергията за битовите потребители. Намалението на енергийните цени фактически субсидира и богатите хора, и хората, които нямат доходи да посрещнат тези плащания. По този начин се засилва социалното неравенство. Решението трябва да се търси чрез:

– прилагане на компенсаторни механизми само за онези слоеве от населението, за които сметките за енергийно потребление са непосилни;

– ревизия на дейността на монополните дружества и регулаторния орган и др. мерки, гарантиращи повече прозрачност и ефективност на енергийната система;

2. Идеи за увеличение на минималната работна заплата. Всяко административно увеличение на МРЗ без оценка на въздействието на тази мярка води до негативни последствия за икономиката. Видно от данните на Националния статистически институт и Евростат, има пряка корелация между ръста на МРЗ и ръста на безработицата.

Факт е, че в периода на криза България изгуби над 400 000 работни места и над 100 000 самонаети, повече от половин милион души са извън пазара на труда, а това означава, че е нараснал броят на лицата, за които социалните фондове трябва да се грижат.

3. Призиви за „солидарност“ от страна на индустрията спрямо населението.  Висшата форма на солидарност са данъците и особено ДДС и акцизите!  Възникват въпросите:

– Защо само от индустрията се очаква солидарност – къде са фирмите от финансовия сектор и услугите, къде са политическите партии, чиновниците, членовете на общински съвети и пр.?

– Докога основно индустрията ще поема тежестите на кризата и докога тя ще покрива щетите, нанесени от недалновидното управление на икономиката?

„Целият този популизъм води до намаляване на конкурентоспособността на българската икономика, което е в основата на днешната ситуация. Днес всички ние плащаме грешните стъпки на досегашното управление. Служебното правителство и синдикатите не бива да се впускат по наклонената плоскост на популизма, ако искат да покажат ефективност на дейността си и националноотговорно поведение”, завършва обръщението на БСК.

Коментари по темата: „БСК: Защо само от индустрията се очаква солидарност?”

добавете коментар...

 1. селски глупак

  Да не мислите че тези които вече 23 г. ни пият кръвта като пиявици не са чували тези съвети, че никой не им е казвал досега, че конкуренцията, контрола , иновациите и ИТ индустрията , и действаща съдебната система са основата на просперищата икономика?
  Да, но те няма интерес от това….те нямат интерес от коркуренция и пазарна икономика…те искат да си управляват както и досега малко феодално владение , със зависимите селяни, които се радват когато господарят им подхвърли огризките от масата.
  Мафията в лицето на: бивщата ДС, силови групировки, политически партии, НПО, цялата съдебна система, МВР и администрация-изобщо цялата държава и общинска власт е обвързана: ти на мен аз на теб…нищо няма да се промени…Бягайте от БГ….

 2. Драгомир

  Много правилни наблюдения. Не индустрията трябва да се спъва, а всякакъв вид едри търговци – мобилните оператори, моловете, електро-разпределителните дружества и др. При тях думата “качество” не носи практически смисъл (не става дума да имат право на явни законови нарушения) и трябва реголаторно да бъде ограничена тяхната печалба.
  Примерно, ако си производител на сирене, тогава и без молове ще можеш да си продаваш продукцията. Даже обратното е: ако продаваш през МОЛ, то трябва да приемеш високите надценки, които те си оставят за себе си. Нека законово да ги ограничат!!!

Коментар