McAfee оглави класация за корпоративна сигурност

Ключови продукти на McAfee за защита на корпоративни работни места и мобилни устройства оглавиха класацията на NSS Labs след тестове за откриване и блокиране на заплахи. VirusScan Enterprise, Host Intrusion Prevention и Site Advisor Enterprise постигнаха най-висок резултат, блокирайки 97% от всички заплахи в корпоративна среда.

Софтуерът на McAfee блокира 97% от заплахите за корпоративни компютри и мобилни устройства (източник: NSS Labs)

Софтуерът на McAfee блокира 97% от заплахите за корпоративни компютри и мобилни устройства (източник: NSS Labs)

Нещо повече,  в теста за откриване на пет най-често техники за заобикаляне на защитата софтуерът на McAfee показва 100-процентова успеваемост.

Тестовете на NSS показват, че крайните точки задължително трябва да бъдат защитени на няколко нива. Освен това резултатите доказват за пореден път ефективността на концепцията за централизирано управление на защитата Security Connected, коментира McAfee.

NSS провежда независими тестове и захранва с данни и анализи корпорации, държавни структури и други организации. По правило, повечето независими изследвания проверяват само откриването на известен зловреден код. Тестът за откриване на експлойти на NSS е един от малкото, които проверяват възможностите на приложенията да се справят с все още неизвестни заплахи.

Решенията от клас McAfee Endpoint Protection защитават корпоративни компютри и мобилни устройства от целия спектър заплахи – от екплойти „нулев ден” до хакерски атаки.

Една от най-критичните точки в защитата на ниво потребител е степента след сигнатурното и евристично откриване на зловреден софтуер, отбелязва Ранди Абрамс, директор изследвания на NSS Labs. Възможността за откриване и блокиране на експлойти е особено важна при защитата от атаки, използващи уязвимости в операционните системи, браузърите и приложенията, като например Java. Продукти, които не могат да откриват експлойти, няма да оцелеят в тази среда, заключава NSS Labs.

Коментар