Lenovo зае 15,5% от световния пазар на компютри

Lenovo отчете годишни продажби в размер на 34 млрд. долара

Lenovo отчете годишни продажби в размер на 34 милиарда долара

Lenovo Group отчете рекордни резултати за четвъртото тримесечие и за цялата финансова година, която приключи на 31 март 2013 г.

Годишните продажби на компанията възлизат на  $34 милиарда, бележейки 15% ръст, а печалбата преди данъци е $801 милиона, което е ръст от 28%. Обложената печалба възлиза на $635 милиона. Компанията вече има пазарен дял от 15,5% при компютрите и 5,9% в по-общата категория на „Smart Connected” устройства (таблети, смартфони и компютри).

През четвъртото финансово тримесечие Lenovo отчита рекордни продажби в размер на $7,8 милиарда, което е ръст от 4% на годишна база. За същия период, компанията постига печалба преди данъци от $166 млн., което е ръст от 63% в сравнение със същия период на изминалата година.

На фона на спада на пазара от над 13% на годишна база, Lenovo расте с 14 пункта над нивото на индустрията като цяло. За 16-то поредно тримесечие Lenovo се развива по-бързо от пазара.

Брутните приходи на компанията за четвъртото финансово тримесечие са нараснали до $963 милиона, което е ръст от 20% на годишна база. Брутният марж на компанията е 12,3%. Оперативната печалба на Lenovo за четвъртото тримесечие възлиза на $169 милиона, което е ръст от 67% на годишна база. Компанията отчита нетна печалба от $127 милиона за тримесечието, бележейки ръст от 90%.

„Ще фокусираме инвестициите си в бързо растящите сегменти на таблети, смартфони и бизнес хардуерни решения, като паралелно увеличаваме доходността си от основния ни бизнес – този с персонални компютри”, каза Янг Янчинг, председател и главен изпълнителен директор на Lenovo.

Коментар