Европа иска да задмине САЩ в производството на чипове

Нели Крус вярва, че Европа може да изпревари САЩ в производството на интегрални схеми

Нели Крус вярва, че Европа може да изпревари САЩ в производството на интегрални схеми

Европейската комисия предлага нова стратегия в сектора на електрониката. Чрез по-целенасочена подкрепа се предвижда да бъдат мобилизирани 100 милиарда евро нови частни инвестиции, съобщиха от Брюксел.

Кампанията за координирани публични инвестиции в микро- и наноелектрониката цели да  разшири базата на авангардните производства в Европа. „Останалите вече инвестират усилено в компютърни интегрални схеми и Европа не може да си позволи да изостава”, заяви заместник-председателят на Комисията – Нели Крус.

Секторът на електрониката в Европа е в основата на нейната промишлена конкурентоспособност в широк смисъл, тъй като се явява главна базова технология за всички останали сектори – от енергетиката до автомобилостроенето и здравеопазването. Развитието на електрониката е от особена важност за икономическия растеж и разкриването на работни места.

Нели Крус постави цел производството на интегрални схеми в Европа да се удвои и делът му в световен мащаб да нарасне на около 20%. „Аз искам в Европа да се произвеждат повече интегрални схеми, отколкото в Съединените щати. Това е реалистична цел, при условие че инвестициите се насочват рационално“, каза тя.

Секторната стратегия предвижда по-големи и по-добре координирани инвестиции в научноизследователска и развойна дейност и иновации, укрепване на трите европейски клъстера в областта на електрониката (Дрезден, Айндховен/Льовен и Гренобъл), поевтиняване на интегралните схеми и мобилизиране за общите цели на 10 милиарда евро. Амбициите на Комисията са подкрепени от научноизследователската общност и сектора на електрониката, които в края на 2012 г. набелязаха по какъв начин през периода 2013 – 2020 г. могат да бъдат мобилизирани инвестиции с общ размер 100 милиарда евро.

Микро- и наноелектрониката са базови технологии от ключово значение за икономическия растеж и разкриването на работни места в Европейския съюз. От 2000 г. насам секторът на електрониката в Европа отбелязва среден годишен растеж от 5%. В момента той осигурява пряко работа на 200 000 души и непряко подпомага заетостта на един милион души, като все още се усеща недостиг на квалифицирани специалисти.

През последните 15 години в Европа бяха положени значителни усилия за изграждане на регионални промишлени и технологични клъстери. Новата стратегия ще принесе ползи за всички икономически сектори в Европа, тъй като свързаните с електрониката продукти и услуги съставляват най-малко 10% от БВП.

Коментари по темата: „Европа иска да задмине САЩ в производството на чипове”

добавете коментар...

  1. Бай Иван

    Другари, да преизпълним петилетката за три години! Тази година ще построим завод за чипове, а другата – за ципове!

  2. Savear

    опа тва малко ме съмнява да стане защото ще трябва силна полити4еска намеса за насо4ване на инвестициите към този сектор и второ трябва да плащат по високи заплати така 4е разработ4ици от ЕС да не ходят до САЩ а да си работят в Европа, в Германия Дания Франция имат недостиг на кадри понеже в Щатите плащат в пъти пове4е …. та ха наздраве 🙂

Коментар