ЕС наложи антидъмпингови мита върху китайските слънчеви панели

Европейската комисия взе решение за налагане на временни антидъмпингови мита върху вноса на слънчеви панели, елементи и полупроводникови пластини от Китай. До това решение се стигна след сериозно разследване и контакти на широка основа с действащите лица на пазара, съобщи Брюксел.

Тъй като пазарът на слънчеви панели в ЕС и техният внос са много големи, е важно това мито да не доведе до пазарни смущения. Поради това ще се използва подход на постепенно въвеждане, като до 6 август 2013 г. митото ще бъде в размер на 11,8 %.

След август митото ще бъде фиксирано на равнище 47,6 %, което е равнището, необходимо за премахване на вредата, която дъмпингът причинява на европейската промишленост.

В хода на разследването, започнало през септември 2012 г., Комисията установи, че китайските дружества продават слънчеви панели в Европа на цена много под нормалната им пазарна стойност и така причиняват значителна вреда на производителите на слънчеви панели в ЕС. Справедливата цена на един китайски слънчев панел, продаван в Европа, би била с 88% по-висока от цената, на която той се продава в момента.

Дъмпинговият китайски износ упражняваше неправомерен ценови натиск върху пазара на ЕС, който оказа значително отрицателно влияние върху финансовите и оперативните постижения на европейските производители, посочват от Комисията.

Митата ще бъдат наложени на два етапа, като се започне с 11,8% през първите два месеца и се премине към 47,6% за срок от още четири месеца с цел да се ограничи вредата, причинявана на европейската промишленост от нелоялната търговска практика, а именно дъмпинга. Като цяло временното мито ще се прилага за срок от не повече от 6 месеца.

Временните мита са много по-малки от 88-процентния дъмпинг при вноса на слънчевите панели, защото ЕС прилага т.нар. „правило за по-малкото мито“, според което мито се налага само в размера, необходим за възстановяване на равнопоставените условия на конкуренция. Освен че ще възстанови лоялната конкуренция, временното мито ще бъде и гаранция за продължаване на развитието на сектора на иновативната екологична енергия в ЕС.

Комисията е готова да активизира дискусиите с Китай за намиране на алтернативни решения. Най-късно на 5 декември ЕС ще трябва да реши дали да наложи окончателни антидъмпингови мита за срок от пет години.

В момента иновативните дружества от ЕС са изложени на непосредствена заплаха от изпадане в несъстоятелност поради нелоялната конкуренция на китайските износители, които са завзели над 80% от пазара на ЕС и чийто производствен капацитет в момента възлиза на 150% от световното потребление. През 2012 г. свръхкапацитетът на Китай беше почти два пъти по-голям от съвкупното търсене в ЕС. Налагането на временни мерки не само ще гарантира съществуващите 25 хиляди работни места в производството на слънчеви панели в ЕС, но ще създаде и допълнителна заетост в сектора.

В краткосрочен план може да се стигне до загуба на известен брой работни места при дружествата, монтиращи слънчеви панели. С подобряването на положението на производителите от ЕС и увеличаването на вноса от други държави обаче тези работни места могат да бъдат възстановени.

Загубата на работни места при всички положения обаче ще бъде значително по-малка от 25-те хиляди работни места в производството на слънчеви панели в ЕС, които по всяка вероятност ще бъдат безвъзвратно загубени, ако не бъдат наложени мерки.

Днешното решение следва да допринесе и за постигането на равнопоставени условия на конкуренция в сектора на възобновяемата енергия в Европа. Комисията е убедена, че един пазар, допускащ дъмпингов внос, ще стане причина за закриването на местното производство и ще обезсърчи усилията на производителите от ЕС да разработват нови технологии в сектора на възобновяемата енергия.

Коментари по темата: „ЕС наложи антидъмпингови мита върху китайските слънчеви панели”

добавете коментар...

  1. Драгомир

    Много добра новина. Сега китайците масово ще си пренесат производството в България и ще продължат с дънпинговите цени, но този път мита няма никаква възможност да им се наложат (вече панелите няма да са китайски, а български). Просто ще си прибират печалбата, а ще ползват евтина работна ръка, която между другото е доста близка до цената на китайската…

  2. читател

    Добро утро!Вижте пак заглавието,че има дума,която не е както трябва:”…ЕС сложи антидъмнигови мита върху китайските слънчеви панели”.

Коментар