Кой печели най-много от всеобхватния интернет

Всеобхватният интернет ще донесе на частния бизнес печалби в размер на 613 милиарда долара през 2013 г., сочи глобално проучване на Cisco, озаглавено IoE Value Index и проведено сред 7500 мениджъри на компании и ИТ отдели.

Най-голяма полза като държави ще извлекат САЩ, Китай и Германия. Някои корпорации ще удвоят своите печалби чрез внедряване на нови начини и технологии за водене на бизнес и обслужване на клиентите, използвайки всеобхватния интернет.

Компаниите, които вече са възприели концепцията IoE (интернет във всичко), могат да получат допълнителни печалби в размер на 544 млрд. долара, ако коригират своите стратегии,  така че ефективно да използват силните страни на технологията, сочи докладът. По-рано тази година, анализирайки въздействието на всеобхватния интернет върху световната икономика, Cisco прогнозира, че IoE ще генерира в следващите 10 години печалби за частния бизнес в размер на 14,4 трилиона долара.

Всеобхватният интернет може да промени съществено състоянието на икономиката и да преобрази цели отрасли, твърди Роб Лойд, президент на Cisco по развитие и продажби. Въпросът е кой ще се възползва и постигне най-голям ефект от ситуацията.

Успехът, според Cisco, ще зависи не от географското присъствие или размера на организациите, а от това доколко бързо една или друга компания се адаптира към новата реалност.

Всеобхватният интернет представлява мрежа, която обединява хора, процеси, данни и предмети. Възможностите на IoE се разширяват с включване на нови обекти в нея. Появата на IoE стана възможна благодарение на съвкупност от технологични тенденции, вкл. „интернет на нещата”, мобилност, облачни изчисления и т.нар. големи данни.

69% от ръководителите на компании смятат, че благодарение на всеобхватния интернет, ситуацията на световния пазар на труда ще се подобри, или поне няма да се влоши. 89% от анкетираните очакват ръст на заплатите или запазване на досегашните нива.

В допълнение, половината мениджъри вярват, че IoE ще подобри информационната сигурност, а повече от една четвърт (26%) са на мнение, че ситуацията в сферата на сигурността няма да се промени. На базата на тези данни, Cisco прави извода, че повечето ръководители разбират колко важно за развитието на IoE е обезпечаването на информационната сигурност и конфиденциалност.

През настоящата година Cisco очаква максимални печалби от всеобхватния интернет да получат компаниите от сферата на услугите – 158,8 млрд. долара. След тях по този показател ще останат производствените предприятия с резултат от 103,1 млрд. долара.

Коментар